I.félév II.félév
Kezdete Vége Kezdete Vége
Szorgalmi időszak 2018.09.03 2018.12.08 Szorgalmi időszak 2019.02.04 2019.05.18
Vizsgaidőszak 2018.12.10 2019.01.26 Vizsgaidőszak 2019.05.20 2019.06.29
Utóvizsga-időszak 2019.01.28 2019.02.02 Utóvizsga-időszak 2019.07.01 2019.07.06
Őszi szünet 2018.10.22 2018.10.24 Tavaszi szünet 2019.03.25 2019.03.29

PDF  KódSort TevékenységSort Leírás KezdeteSort VégeSort ElőkészítiSort VégrehajtjaSort  
Az esemény véget ért  1.SZG.30.10 Automatikus bejelentkeztetés AZ AKTIVIZÁLÁS FELTÉTELEI: • Előző félévben a hallgató szakja - ha volt - aktív vagy passzív. (Egyéb állapotú - pl. bejelentkezésre vár - hallgatók félévének aktivizálása a karok feladata - egyéni elbírálás alapján.) • Jelen félévben a hallgató szakjának állapota „Bejelentkezésre vár" vagy „Beiratkozásra vár". • „Beiratkozásra vár" állapotú hallgató a Tanulmányi Osztályon leadta az iratkozási lapját, és ezt a tényt a TO bejegyezte az ETR-be. • „Beiratkozásra vár" állapotú és állami (rész)ösztöndíjas hallgató a Hallgatói Szolgáltató Irodán aláírta a hallgatói szerződést, és ezt a tényt a HSZI bejegyezte az ETR-be. • Költségtérítéses ill. önköltséges vagy állami részösztöndíjas hallgató esetén készült költségtérítés jellegű kivetés a 2018-2019-1 félévre. • Költségtérítés jellegű tartozása nincs a hallgatónak az első részlet erejéig. • Legalább 1 kreditpont értékű szakmai kurzust (nem számít a nyelv, testnevelés, tanárképző és ált.műv.) felvett a szakon. Nem számít a konfirmációra váró ill. elutasított kurzusfelvétel. • A szakon nincs a korábbi félévekben azonos tárgyelemhez ill. mintaegységhez háromszor felvett, de nem teljesített kurzusa. • A szakon a korábbi félévekben teljesített kredit még nem érte el a teljesítendő kreditet. • A kurzusfelvétel teljességellenőrzése sikeres. 2018.08.27 2018.10.05 Hallgatói Szolgáltató Iroda, Tanulmányi Osztályok, hallgatók TR-üzemeltetés Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.30.10 Automatikus bejelentkeztetés AZ AKTIVIZÁLÁS FELTÉTELEI: • Előző félévben a hallgató szakja - ha volt - aktív vagy passzív. (Egyéb állapotú - pl. bejelentkezésre vár - hallgatók félévének aktivizálása a karok feladata - egyéni elbírálás alapján.) • Jelen félévben a hallgató szakjának állapota „Bejelentkezésre vár" vagy „Beiratkozásra vár". • „Beiratkozásra vár" állapotú hallgató a Tanulmányi Osztályon leadta az iratkozási lapját, és ezt a tényt a TO bejegyezte az ETR-be. • „Beiratkozásra vár" állapotú és állami (rész)ösztöndíjas hallgató a Hallgatói Szolgáltató Irodán aláírta a hallgatói szerződést, és ezt a tényt a HSZI bejegyezte az ETR-be. • Költségtérítéses ill. önköltséges vagy állami részösztöndíjas hallgató esetén készült költségtérítés jellegű kivetés a 2018-2019-2 félévre. • Költségtérítés jellegű tartozása nincs a hallgatónak az első részlet erejéig. • Legalább 1 kreditpont értékű szakmai kurzust (nem számít a nyelv, testnevelés, tanárképző és ált.műv.) felvett a szakon. Nem számít a konfirmációra váró ill. elutasított kurzusfelvétel. • A szakon nincs a korábbi félévekben azonos tárgyelemhez ill. mintaegységhez háromszor felvett, de nem teljesített kurzusa. • A szakon a korábbi félévekben teljesített kredit még nem érte el a teljesítendő kreditet. • A kurzusfelvétel teljességellenőrzése sikeres. 2019.01.28 2019.03.08 Hallgatói Szolgáltató Iroda, Tanulmányi Osztályok, hallgatók TR-üzemeltetés Help 
Az esemény véget ért  1.SZG.20.20 Versenyalapú (normál) kurzusfelvétel Kari bontásban: Megnyitásrend. Ellenőrzések: Előző félévben a hallgató szakja aktív, vagy passzív lehet; vagy jelen féléve aktív. Nyelvi- és testnevelési kurzusok (XN...,XT…) csak korlátozott mennyiségben vehetőek fel. A fentieken felüli, térítéses nyelvi és testnevelés kurzusok a TR-ben nem vehetők fel. Max 45 kreditpont értékű kurzus vehető fel ebben a félévben szakonként. BTK tanárképzés specialitásai. Új: EGYÉB KPR kurzusaiból összesen az alapszak kreditértékének 10%-a vehető fel térítésmentesen. (A térítések kivetése a javítóvizsga díjak kivetésével egyező módon történik.) 2018.08.27 2018.09.16 TR-üzemeltetés hallgatók Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.20.20 Versenyalapú (normál) kurzusfelvétel Kari bontásban: Megnyitásrend. Ellenőrzések: Előző félévben a hallgató szakja aktív, vagy passzív lehet; vagy jelen féléve aktív. Nyelvi- és testnevelési kurzusok (XN...,XT…) csak korlátozott mennyiségben vehetőek fel. A fentieken felüli, térítéses nyelvi és testnevelés kurzusok a TR-ben nem vehetők fel. Max 45 kreditpont értékű kurzus vehető fel ebben a félévben szakonként. BTK tanárképzés specialitásai. Új: EGYÉB KPR kurzusaiból összesen az alapszak kreditértékének 10%-a vehető fel térítésmentesen. (A térítések kivetése a javítóvizsga díjak kivetésével egyező módon történik.) 2019.01.28 2019.02.17 TR-üzemeltetés hallgatók Help 
Az esemény véget ért  1.SZG.30.20 Hallgatói státuszok rendezése Azon hallgatókat, akik az adott félévre nem aktivizálódtak, illetve passzív félévet sem jelentettek be (beiratkozásra vagy bejelentkezésre vár maradt), a TO-knak levélben ki kell értesítenie (akár a HSZI segítségével) a mulasztásukról (az ETR üzemeltetés által ajánlott formalevél alapján). A hallgatók szándékuk visszajelzése alapján valamint a befizetési kötelezettségeik teljesítésének függvényében engedélyezett Passzív alállapotra vagy Aktív állapotra kerülnek. Akik nem jeleznek vissza (2 héten belül), azok az időszak lejártával automatikusan "Passzív - nem bejelentett" alállapotot kapnak és költségtérítési kivetéseik törlődnek. Beiratkozás hiányában pedig "Leadva" állapot a végeredmény. PhD hallgatókra nem vonatkozik. 2018.09.17 2018.10.05 TR-üzemeltetés, Hallgatói Szolgáltató Iroda, Tanulmányi Osztályok, hallgatók Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.30.20 Hallgatói státuszok rendezése Azon hallgatókat, akik az adott félévre nem aktivizálódtak, illetve passzív félévet sem jelentettek be (beiratkozásra vagy bejelentkezésre vár maradt), a TO-knak levélben ki kell értesítenie (akár a HSZI segítségével) a mulasztásukról (az ETR üzemeltetés által ajánlott formalevél alapján). A hallgatók szándékuk visszajelzése alapján valamint a befizetési kötelezettségeik teljesítésének függvényében engedélyezett Passzív alállapotra vagy Aktív állapotra kerülnek. Akik nem jeleznek vissza (2 héten belül), azok az időszak lejártával automatikusan "Passzív - nem bejelentett" alállapotot kapnak és költségtérítési kivetéseik törlődnek. Beiratkozás hiányában pedig "Leadva" állapot a végeredmény. PhD hallgatókra nem vonatkozik. 2019.02.18 2019.03.08 TR-üzemeltetés, Hallgatói Szolgáltató Iroda, Tanulmányi Osztályok, hallgatók Help 
Az esemény véget ért  1.SZG.10.55 Kreditátviteli pótkör Külön beadási időszak kizárólag újonnan felvett, átvett, szakváltó és tagozatváltó hallgatók számára a szorgalmi időszakot megelőzően. A szakmai értékelést a KÁB döntése követi. A döntésnek meg kell születnie a kurzusfelvételi időszak vége előtt legalább 2-3 nappal. 2018.08.20 2018.09.02 hallgatók, karok Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.10.55 Kreditátviteli pótkör Külön beadási időszak kizárólag újonnan felvett, átvett, szakváltó és tagozatváltó hallgatók számára a szorgalmi időszakot megelőzően. A szakmai értékelést a KÁB döntése követi. A döntésnek meg kell születnie a kurzusfelvételi időszak vége előtt legalább 2-3 nappal. 2019.01.07 2019.02.03 hallgatók, karok Help 
Az esemény véget ért  2.VZS.10.10 Kurzusteljesítési lapok nyomtatása A nyomtathatóság kezdő időpontja a vizsgaidőszak előtt három héttel van. Ettől a naptól számított 5 munkanapon belül a hallgató vitathatja a kurzusaira vonatkozó bejegyzéseket. Az ETR-ből nyomtatott kurzusteljesítési lap egyszerre kurzusfelvételi értesítés és teljesítmény értesítési lap is. 2019.04.29 2019.07.06 TR-üzemeltetés hallgatók Help 
Az esemény véget ért  1.VZS.20.20 Vizsgajelentkezések Karonként külön kezdődik, lásd: Megnyitásrend. Ellenőrzések: A hallgatónak nincs rendezetlen kiértesített kivetett tartozása (az őszi esedékességi határidő után esedékes kivetések nem számítanak). A vizsga tantervekben (vizsgaelőfeltétel, …) és TVSZ-ben előírt (max. 3 jelentkezés, max. 9 sikertelen vizsga, max 1 javítóvizsga, …) feltételeinek teljesítése 2018.11.26 2019.02.01 TR-üzemeltetés hallgatók Help 
Az esemény véget ért  2.VZS.20.20 Vizsgajelentkezések Karonként külön kezdődik, lásd: Megnyitásrend. Ellenőrzések: A hallgatónak nincs rendezetlen kiértesített kivetett tartozása (az őszi esedékességi határidő után esedékes kivetések nem számítanak). A vizsga tantervekben (vizsgaelőfeltétel, …) és TVSZ-ben előírt (max. 3 jelentkezés, max. 9 sikertelen vizsga, max 1 javítóvizsga, …) feltételeinek teljesítése 2019.05.06 2019.07.05 TR-üzemeltetés hallgatók Help 
Az esemény véget ért  1.VZS.10.10 Kurzusteljesítési lapok nyomtatása Az ETR-ből nyomtatott kurzusteljesítési lap egyszerre kurzusfelvételi értesítés és teljesítmény értesítési lap is. Ennek bírtokában a hallgató vitathatja a kurzusaira vonatkozó bejegyzéseket, illetve szóbeli vizsgán erre írathatja rá a jegyet. (Ettől az időponttól ajánlott nyomtatni, de korábban is lehet.) 2018.11.19 2019.02.02 TR-üzemeltetés hallgatók Help 
  1.KIV.20 Eljárási díjak kivetése nem költségtérítés jellegű kivetések: Utóvizsgadíj, +10% kredit díja, tantárgy újrafelvételi díj, nyelvi kvóta (XN), testnevelési kvóta (XT), egyéb szolgáltatási díjak 2018.11.26 Hallgatói Szolgáltató Iroda Help 
  2.KIV.20 Eljárási díjak kivetése nem költségtérítés jellegű kivetések: Utóvizsgadíj, +10% kredit díja, tantárgy újrafelvételi díj, nyelvi kvóta (XN), testnevelési kvóta (XT), egyéb szolgáltatási díjak 2019.05.06 Hallgatói Szolgáltató Iroda Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.10.50 Kreditátvitel Kérvények beadása minden hallgatónak a félév közepén (a Modulo-n keresztül vagy papíron). A szakmai értékelést a KÁB döntése követi. A döntésnek meg kell lennie a következő félévi kurzusfelvétel kezdete előtt. 2018.11.19 2018.12.02 hallgatók, karok Help 
Az esemény véget ért  3.SZG.10.50 Kreditátvitel Kérvények beadása minden hallgatónak a félév közepén (a Modulo-n keresztül vagy papíron). A szakmai értékelést a KÁB döntése követi. A döntésnek meg kell lennie a következő félévi kurzusfelvétel kezdete előtt. 2019.04.22 2019.05.05 hallgatók, karok Help 
Az esemény véget ért  1.VZS.20.41 Vizsgakurzus vizsgahirdetése A tanulmányi rendszer webes felületén keresztül. 2018.09.03 2019.02.01 Tanulmányi Osztályok Help 
Az esemény véget ért  2.VZS.20.41 Vizsgakurzus vizsgahirdetése A tanulmányi rendszer webes felületén keresztül. 2019.02.04 2019.07.05 Tanulmányi Osztályok Help 
Az esemény véget ért  0.VZS.20.35 Egyéni tanrendes vizsgaeredmények beírása A webes jegyrögzítési felület újra megnyílik az egyéni tanrendesek miatt. 2018.10.15 TR-üzemeltetés oktatók Help 
Az esemény véget ért  1.VZS.20.35 Egyéni tanrendes vizsgaeredmények beírása A webes jegyrögzítési felület újra megnyílik az egyéni tanrendesek miatt. 2019.02.18 2019.03.15 TR-üzemeltetés oktatók Help 
  2.VZS.20.35 Egyéni tanrendes vizsgaeredmények beírása A webes jegyrögzítési felület újra megnyílik az egyéni tanrendesek miatt. 2019.07.22 TR-üzemeltetés oktatók Help 
Az esemény véget ért  1.SZG.20.15 Kedvezményes (rangsoros) kurzusfelvétel A jelentkezés után mindenki egy pontszámot kap, ez lesz rangsor alapja. A jelentkező látja a saját pontszámát, és infót kap, hogy az adott kurzusra a biztos bekerülés pontszáma az adott pillanatban mennyi. A bekerülés pontszáma azt jelenti, hogy az algoritmus csökkenő pontszámmal sorba rakja a hallgatókat. Ha vannak azonos pontszámúak, pl. van 10 hallgató azonos pontszámmal, és már csak 5 hely van, akkor ez a 10 még nincs a biztos bekerülés helyzetében. Az időszak alatt újonnan hirdetett kurzusokra is lehet jelentkezni, ezért folyamatosan ellenőrizzék a bővülő kínálatot. 2018.08.20 2018.08.25 TR-üzemeltetés hallgatók Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.20.15 Kedvezményes (rangsoros) kurzusfelvétel A jelentkezés után mindenki egy pontszámot kap, ez lesz rangsor alapja. A jelentkező látja a saját pontszámát, és infót kap, hogy az adott kurzusra a biztos bekerülés pontszáma az adott pillanatban mennyi. A bekerülés pontszáma azt jelenti, hogy az algoritmus csökkenő pontszámmal sorba rakja a hallgatókat. Ha vannak azonos pontszámúak, pl. van 10 hallgató azonos pontszámmal, és már csak 5 hely van, akkor ez a 10 még nincs a biztos bekerülés helyzetében. Az időszak alatt újonnan hirdetett kurzusokra is lehet jelentkezni, ezért folyamatosan ellenőrizzék a bővülő kínálatot. 2019.01.21 2019.01.26 TR-üzemeltetés hallgatók Help 
  3.SZG.20.10 Kurzushirdetés a következő tanévre webes és natív felületen 2019.04.08 TR-üzemeltetés tanszékek Help 
Az esemény véget ért  1.STA.10 OSAP 1434: októberi statisztika Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (NEFMI 1434): Jelentés a felsőoktatási intézmények tanév eleji helyzetéről 2018.10.15 2018.11.15 Help 
Az esemény véget ért  1.VZS.20.30 Vizsgaeredmények beírása legkésőbb a vizsgát követő 5. napon, amennyiben az munkaszüneti nap, akkor az azt követő első munkanapon. A be nem írt jegyek oktatóinak a reklamációs időszaktól kezdve a webes rögzítés végéig figyelmeztetést küld az ETR. 2018.11.26 2019.02.07 TR-üzemeltetés oktatók Help 
Az esemény véget ért  2.VZS.20.30 Vizsgaeredmények beírása legkésőbb a vizsgát követő 5. napon, amennyiben az munkaszüneti nap, akkor az azt követő első munkanapon. A be nem írt jegyek oktatóinak a reklamációs időszaktól kezdve a webes rögzítés végéig figyelmeztetést küld az ETR. 2019.05.06 2019.07.11 TR-üzemeltetés oktatók Help 
Az esemény véget ért  1.SZG.50.50 Szakirányok kiosztása A hallgatókhoz fizikailag is hozzárendelik az adott modult (kurzusfelvétel, kreditjóváírás, stb. rögzíthetősége érdekében.) 2018.11.23 2018.11.23 TR-üzemeltetés Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.50.50 Szakirányok kiosztása A hallgatókhoz fizikailag is hozzárendelik az adott modult (kurzusfelvétel, kreditjóváírás, stb. rögzíthetősége érdekében.) 2019.04.26 2019.04.26 TR-üzemeltetés Help 
Az esemény véget ért  1.VZS.20.60 Indexzárás, adatmentés Hétvégén az ETR üzemeltetés automatikusan elvégzi, kivéve a kedvezményes tanulmányi rendet kapottakra, a vendéghallgatókra, PhD hallgatókra valamint az ÁOK, FOK, és GYTK külföldi hallgatóira. Utána hét közben a TO-k ellenőrzik és javíthatják, végül az ETR üzemeltetés pénteken 14:00-kor biztonsági mentést rögzít a végleges teljesítési adatokról. 2019.02.08 2019.02.15 Tanulmányi Osztályok TR-üzemeltetés Help 
Az esemény véget ért  2.VZS.20.60 Indexzárás, adatmentés Hétvégén az ETR üzemeltetés automatikusan elvégzi, kivéve a kedvezményes tanulmányi rendet kapottakra, a vendéghallgatókra, PhD hallgatókra valamint az ÁOK, FOK, és GYTK külföldi hallgatóira. Utána hét közben a TO-k ellenőrzik és javíthatják, végül az ETR üzemeltetés pénteken 14:00-kor biztonsági mentést rögzít a végleges teljesítési adatokról. 2019.07.12 2019.07.19 Tanulmányi Osztályok TR-üzemeltetés Help 
Az esemény véget ért  1.VZS Vizsgaidőszak A 2017.dec.23 és 2018.jan.1 közötti téli szabadságolás alatt a vizsgáztatás is szünetel. 2018.12.10 2019.01.26 tanszékek hallgatók, oktatók Help 
Az esemény véget ért  3.SZG.15.30 Átsorolási döntések postázása A hivatalos kiértesítésről és az ETR-es hivatalos bejegyzésről a HSZI gondoskodik, viszont a finanszírozási formák változásának és okának rögzítése az ETR-ben a TO feladata. 2019.07.26 2019.07.31 Hallgatói Szolgáltató Iroda, Tanulmányi Osztályok Help 
Az esemény véget ért  1.VZS.20.50 Reklamációs időszak kurzusteljesítésekkel, érdemjegyekkel kapcsolatosan. A be nem írt jegyek oktatóinak a reklamációs időszaktól kezdve a webes rögzítés végéig figyelmeztetést küld az ETR 2019.01.28 2019.02.14 Tanulmányi Osztályok, hallgatók, tanszékek Help 
Az esemény véget ért  2.VZS.20.50 Reklamációs időszak kurzusteljesítésekkel, érdemjegyekkel kapcsolatosan. A be nem írt jegyek oktatóinak a reklamációs időszaktól kezdve a webes rögzítés végéig figyelmeztetést küld az ETR 2019.07.01 2019.07.18 Tanulmányi Osztályok, hallgatók, tanszékek Help 
Az esemény véget ért  1.VZS.20.10 Vizsgahirdetés A tanulmányi rendszer webes felületén keresztül. 2018.10.29 2019.02.01 TR-üzemeltetés oktatók Help 
Az esemény véget ért  1.VZS.20.15 Előírt vizsgaidőpontok publikálása A tanulmányi rendszer webes felületén keresztül. 2018.10.29 2018.11.18 oktatók Help 
Az esemény véget ért  2.VZS.20.10 Vizsgahirdetés A tanulmányi rendszer webes felületén keresztül. 2019.04.08 2019.07.05 TR-üzemeltetés oktatók Help 
Az esemény véget ért  2.VZS.20.15 Előírt vizsgaidőpontok publikálása A tanulmányi rendszer webes felületén keresztül. 2019.04.08 2019.04.28 oktatók Help 
Az esemény véget ért  1.SZG.20.30 Kurzusfelvételek archiválása Az egyetemi kurzusfelvételi időszak legvége után. Ekkor érdemes frissíteni a 3-szori kurzusfelvétel munkatábláit is. 2018.10.05 2018.10.05 TR-üzemeltetés Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.20.30 Kurzusfelvételek archiválása Az egyetemi kurzusfelvételi időszak legvége után. Ekkor érdemes frissíteni a 3-szori kurzusfelvétel munkatábláit is. 2019.03.08 2019.03.08 TR-üzemeltetés Help 
Az esemény véget ért  1.STA.20 OSAP 1435: okleves statisztika Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (NEFMI 1435): Jelentés az év folyamán oklevelet, tudományos fokozatot, címet és felsőfokú, illetve szakirányú szakképzettséget szerzett hallgatókról 2019.01.06 2019.01.10 Help 
Az esemény véget ért  2.STA.10 NEFMI: márciusi statisztika Minisztériumnak: Adatszolgáltatás a felsőoktatási intézmények II. félévi hallgatólétszámáról 2019.03.15 2019.03.31 Help 
Az esemény véget ért  1.SZG.20.40 Kurzusok konfirmálásának végső határideje Konfirmálatlanul maradt vagy elutasított kurzusfelvételek törlése. BT_ELOK, BSZ_VAL lezárása. 2018.10.05 2018.10.05 hallgatók, oktatók Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.20.40 Kurzusok konfirmálásának végső határideje Konfirmálatlanul maradt vagy elutasított kurzusfelvételek törlése. BT_ELOK, BSZ_VAL lezárása. 2019.03.08 2019.03.08 hallgatók, oktatók Help 
Az esemény véget ért  1.VZS.20.40 Utóvizsga-időszak A téli utóvizsga-időszak akár egybe is eshet a tavaszi szorgalmi időszak első hetével. 2019.01.28 2019.02.02 tanszékek hallgatók, oktatók Help 
Az esemény véget ért  3.SZG.15.20 Ki- és besorolási döntések jóváhagyása Jóváhagyott sorbarendezett listák visszaküldése az Oktatási Igazgatóság, az ETR-üzemeltetés és a HSZI számára. 2019.07.20 2019.07.25 Tanulmányi Osztályok Help 
Az esemény véget ért  1.VZS.50.10 Végzettek bejegyzése abszolutórium, záróvizsga, oklevél, stb. 2019.01.18 Tanulmányi Osztályok Help 
Az esemény véget ért  2.VZS.50.10 Végzettek bejegyzése abszolutórium, záróvizsga, oklevél, stb. 2019.07.12 Tanulmányi Osztályok Help 
Az esemény véget ért  1.SZG.50.20 Szakosodásra jelentkezés A tanulmányi rendszer webes felületén keresztül. 2018.11.05 2018.11.11 hallgatók Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.50.20 Szakosodásra jelentkezés A tanulmányi rendszer webes felületén keresztül. 2019.04.08 2019.04.14 hallgatók Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.20.10 Kurzushirdetés a tavaszi félévre webes és natív felületen 2018.10.29 2019.02.18 TR-üzemeltetés tanszékek Help 
Az esemény véget ért  1.SZG.20.21 PhD-s kurzusfelvétel A feltételek ugyanazok, mint a normál kurzusfelvételnél, csak később zárul. 2018.08.27 2018.09.30 TR-üzemeltetés hallgatók Help 
Az esemény véget ért  1.SZG.20.50 Kurzusfelvételek automatikus törlése Passzív és Leadott állapotúak kurzusainak törlése 2018.10.05 2018.10.05 TR-üzemeltetés Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.20.21 PhD-s kurzusfelvétel A feltételek ugyanazok, mint a normál kurzusfelvételnél, csak később zárul. 2019.01.28 2019.03.03 TR-üzemeltetés hallgatók Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.20.50 Kurzusfelvételek automatikus törlése Passzív és Leadott állapotúak kurzusainak törlése 2019.03.08 2019.03.08 TR-üzemeltetés Help 
Az esemény véget ért  3.SZG.15.10 Átsoroláshoz adatgenerálás Részszámítások mentése. Hallgatók számára figyelmeztető üzenet küldése. 2019.07.19 2019.07.19 Tanulmányi Osztályok TR-üzemeltetés Help 
Az esemény véget ért  1.KIV.10.20 Kivetések előírása vagy BEFLI Kivetések rögzítése az ETR-ben, vagy befizetési lista eljuttatása a HSZI-re. Automatikus kivetéskezelésnél erre nincs szükség. 2018.08.20 Hallgatói Szolgáltató Iroda Tanulmányi Osztályok Help 
Az esemény véget ért  2.KIV.10.20 Kivetések előírása vagy BEFLI Kivetések rögzítése az ETR-ben, vagy befizetési lista eljuttatása a HSZI-re. Automatikus kivetéskezelésnél erre nincs szükség. 2019.01.21 Hallgatói Szolgáltató Iroda Tanulmányi Osztályok Help 
Az esemény véget ért  1.SZG.50.30 Szakosodási bírálat A tanulmányi rendszer tanszéki adminisztrátori webes felületén. 2018.11.12 2018.11.16 tanszékek Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.50.30 Szakosodási bírálat A tanulmányi rendszer tanszéki adminisztrátori webes felületén. 2019.04.15 2019.04.19 tanszékek Help 
Az esemény véget ért  1.KIV.10.10 Kivetési paramétertáblák Az automatikus kivetés készítéshez szükséges paramétertáblák elkészítése, aktualizálása és eljuttatása a HSZI-re. 2018.08.13 Hallgatói Szolgáltató Iroda Tanulmányi Osztályok Help 
Az esemény véget ért  2.KIV.10.10 Kivetési paramétertáblák Az automatikus kivetés készítéshez szükséges paramétertáblák elkészítése, aktualizálása és eljuttatása a HSZI-re. 2019.01.14 Hallgatói Szolgáltató Iroda Tanulmányi Osztályok Help 
Az esemény véget ért  1.SZG.20.10 Kurzushirdetés az őszi félévre webes és natív felületen 2018.09.17 TR-üzemeltetés tanszékek Help 
Az esemény véget ért  2.VZS Vizsgaidőszak Szenátus döntése alapján. 2019.05.20 2019.06.29 tanszékek hallgatók, oktatók Help 
Az esemény véget ért  2.VZS.20.40 Utóvizsga-időszak Szenátusi döntés alapján. 2019.07.01 2019.07.06 tanszékek hallgatók, oktatók Help 
Az esemény véget ért  1.SZG.50.40 Szakosodási reklamációk A tanulmányi osztályon. 2018.11.19 2018.11.21 hallgatók Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.50.40 Szakosodási reklamációk A tanulmányi osztályon. 2019.04.22 2019.04.24 hallgatók Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.40 Tavaszi szünet időszak Figyelem! Ez karonként eltérő lehet. A pontos dátumot a kari naptárak tartalmazzák. 2019.03.25 2019.03.29 hallgatók, oktatók Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.10.20 Gólya import Vonalhúzás után rögtön kezdődik, a Gólyaszerverek rendszergazdáinak segítségével. 2019.01.25 2019.01.27 TR-üzemeltetés, Tanulmányi Osztályok Help 
Az esemény véget ért  1.KIV.20.50 Rendezetlen kivetések: elektronikus felszólítás önköltség, eljárási díjak, stb. 2018.11.06 2018.11.06 TR-üzemeltetés Help 
Az esemény véget ért  1.KIV.20.55 Rendezetlen kivetések: írásbeli felszólítás önköltség, eljárási díjak, stb. 2018.11.12 2018.11.12 Hallgatói Szolgáltató Iroda Help 
Az esemény véget ért  2.KIV.20.50 Rendezetlen kivetések: elektronikus felszólítás önköltség, eljárási díjak, stb. 2019.04.26 2019.04.26 TR-üzemeltetés Help 
Az esemény véget ért  2.KIV.20.55 Rendezetlen kivetések: írásbeli felszólítás önköltség, eljárási díjak, stb. 2019.04.30 2019.04.30 Hallgatói Szolgáltató Iroda Help 
Az esemény véget ért  1.KIV.10.30 Kivetések rögzítése az ETR-ben önköltség, eljárási díjak, stb. 2018.08.21 2018.08.21 Tanulmányi Osztályok Hallgatói Szolgáltató Iroda Help 
Az esemény véget ért  2.KIV.10.30 Kivetések rögzítése az ETR-ben önköltség, eljárási díjak, stb. 2019.01.22 2019.01.22 Tanulmányi Osztályok Hallgatói Szolgáltató Iroda Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.10 Vonalhúzás A felvételi ponthatárok országos publikálása. 2019.01.24 2019.01.24 Tanulmányi Osztályok Help 
Az esemény véget ért  3.SZG.10 Vonalhúzás A felvételi ponthatárok országos publikálása. 2019.07.24 2019.07.24 Tanulmányi Osztályok Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.10.10 Félévemelés Az abszolutórium bejegyzéssel rendelkezők nem emelődnek. 2019.01.18 2019.01.21 Tanulmányi Osztályok TR-üzemeltetés Help 
Az esemény véget ért  1.SZG.50.10 Szakosodás: előkészítési határidő Választható készletek és létszámok beállítása a natív felületeken. 2018.11.01 2018.11.01 TR-üzemeltetés Tanulmányi Osztályok, tanszékek Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.50.10 Szakosodás: előkészítési határidő Választható készletek és létszámok beállítása a natív felületeken. 2019.04.04 2019.04.04 TR-üzemeltetés Tanulmányi Osztályok, tanszékek Help 
Az esemény véget ért  3.SZG.10.10 Félévemelés A befejezett vagy az abszolutóriummal rendelkező képzések nem emelődnek. 2019.07.12 2019.07.15 Tanulmányi Osztályok TR-üzemeltetés Help 
Az esemény véget ért  3.SZG.10.20 Gólya import Vonalhúzás után rögtön kezdődik. 2019.07.25 2019.07.27 TR-üzemeltetés, Tanulmányi Osztályok Help 
Az esemény véget ért  1.SZG Szorgalmi időszak Szenátus döntése alapján. 2018.09.03 2018.12.08 tanszékek hallgatók, oktatók Help 
Az esemény véget ért  2.SZG Szorgalmi időszak Szenátus döntése alapján. 2019.02.04 2019.05.18 tanszékek hallgatók, oktatók Help 
Az esemény véget ért  1.SZG.40 Őszi szünet - 2018.10.22 2018.10.24 hallgatók, oktatók Help 
Az esemény véget ért  1.VZS.20.33 Záróvizsgások kredittúllépésvizsgálata A +10% költségének időben történő kivetése érdekében külön számítási etapra van szükség. 2019.01.04 2019.01.04 TR-üzemeltetés Help 
Az esemény véget ért  2.VZS.20.33 Záróvizsgások kredittúllépésvizsgálata A +10% költségének időben történő kivetése érdekében külön számítási etapra van szükség. 2019.06.07 2019.06.07 TR-üzemeltetés Help 
Az esemény véget ért  1.VZS.X Téli szünet 2018.12.24 2019.01.01  
  2.VZS.X Nyári szünet 2019.08.05 2019.08.20