I.félév II.félév
Kezdete Vége Kezdete Vége
Szorgalmi időszak 2023.09.11 2023.12.16 Szorgalmi időszak 2024.02.12 2024.05.18
Vizsgaidőszak 2023.12.18 2024.02.03 Vizsgaidőszak 2024.05.21 2024.06.29
Utóvizsga-időszak 2024.02.05 2024.02.10 Utóvizsga-időszak 2024.07.01 2024.07.06
Őszi szünet - - Tavaszi szünet 2024.03.28 2024.04.02

PDF  KódSort TevékenységSort Leírás KezdeteSort VégeSort ElőkészítiSort VégrehajtjaSort  
Az esemény véget ért  1.SZG.30.10 Automatikus bejelentkeztetés Beiratkozás (jogviszony létrejöttének) feltételei:
• A „Felvett" állapotú hallgató leadta az iratkozási lapját, és ezt a tényt rögzítették a TR-ben.
• A „Felvett" állapotú állami (rész)ösztöndíjas hallgató nyilatkozott az ösztöndíj feltételeinek elfogadásáról, és ezt a tényt rögzítették a TR-ben.
Bejelentkezés (aktivizálás) feltételei:
• A képzés lezáratlan és a tárgyfélévben a státusz „Felvett" vagy „Még nem meghatározott".
• Előző félévben a hallgató képzése - ha volt - aktív vagy passzív.
• Önköltséges (költségtérítéses) vagy állami részösztöndíjas hallgató esetén készült költségtérítés jellegű kiírás a tárgyfélévre.
• Költségtérítés jellegű tartozása nincs a hallgatónak az első részlet erejéig az adott képzésén.
• Legalább egy szakmai tárgyat felvett a tárgyfélévre. Nem számít az egyetemi szabadon választható (nyelv, testnevelés, tanárképző és ált. műv.), valamint a nem jóváhagyott, ill. elutasított kurzusfelvétel.
• A képzésen nincs a korábbi félévekben azonos vagy ekvivalens tárgyhoz háromszor felvett, de nem teljesített kurzusa.
• A képzésen a korábbi félévekben teljesített kredit még nem érte el a teljesítendő kreditet.
• A fenti feltételeknek meg nem felelő, de a TVSZ által nem kizárt esetekben a félév aktivizálása TO-s kérelemre történhet.
2023.09.04 2023.10.13 Hallgatói Szolgáltató Iroda, Tanulmányi Osztályok, hallgatók TR-üzemeltetés Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.30.10 Automatikus bejelentkeztetés Beiratkozás (jogviszony létrejöttének) feltételei:
• A „Felvett" állapotú hallgató leadta az iratkozási lapját, és ezt a tényt rögzítették a TR-ben.
• A „Felvett" állapotú állami (rész)ösztöndíjas hallgató nyilatkozott az ösztöndíj feltételeinek elfogadásáról, és ezt a tényt rögzítették a TR-ben.
Bejelentkezés (aktivizálás) feltételei:
• A képzés lezáratlan és a tárgyfélévben a státusz „Felvett" vagy „Még nem meghatározott".
• Előző félévben a hallgató képzése - ha volt - aktív vagy passzív.
• Önköltséges (költségtérítéses) vagy állami részösztöndíjas hallgató esetén készült költségtérítés jellegű kiírás a tárgyfélévre.
• Költségtérítés jellegű tartozása nincs a hallgatónak az első részlet erejéig az adott képzésén.
• Legalább egy szakmai tárgyat felvett a tárgyfélévre. Nem számít az egyetemi szabadon választható (nyelv, testnevelés, tanárképző és ált. műv.), valamint a nem jóváhagyott, ill. elutasított kurzusfelvétel.
• A képzésen nincs a korábbi félévekben azonos vagy ekvivalens tárgyhoz háromszor felvett, de nem teljesített kurzusa.
• A képzésen a korábbi félévekben teljesített kredit még nem érte el a teljesítendő kreditet.
• A fenti feltételeknek meg nem felelő, de a TVSZ által nem kizárt esetekben a félév aktivizálása TO-s kérelemre történhet.
2024.02.05 2024.03.15 Hallgatói Szolgáltató Iroda, Tanulmányi Osztályok, hallgatók TR-üzemeltetés Help 
Az esemény véget ért  1.SZG.20.20 Versenyalapú (normál) kurzusfelvétel Kari bontásban: Megnyitásrend. * Egyes, a megnyitásrendben részletezett kurzusok esetén a maradék helyek terhére három nappal tovább lehet kurzust felvenni (de leadni már nem). * Ellenőrzések: Max. 45 kreditpont értékű kurzus vehető fel félévben képzésenként. Nyelvi- és testnevelési kurzusok (XN…,XT…) díjmentesen csak korlátozott mennyiségben vehetőek fel. (A díjmentes kvótán felüli felvett ilyen tárgyak térítési díjának kiírása a javítóvizsgadíjak kivetésével egyező módon történik.) 2023.09.04 2023.09.24 TR-üzemeltetés hallgatók Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.20.20 Versenyalapú (normál) kurzusfelvétel Kari bontásban: Megnyitásrend. * Egyes, a megnyitásrendben részletezett kurzusok esetén a maradék helyek terhére három nappal tovább lehet kurzust felvenni (de leadni már nem). * Ellenőrzések: Max. 45 kreditpont értékű kurzus vehető fel félévben képzésenként. Nyelvi- és testnevelési kurzusok (XN…,XT…) díjmentesen csak korlátozott mennyiségben vehetőek fel. (A díjmentes kvótán felüli felvett ilyen tárgyak térítési díjának kiírása a javítóvizsgadíjak kivetésével egyező módon történik.) 2024.02.05 2024.02.25 TR-üzemeltetés hallgatók Help 
Az esemény véget ért  1.SZG.30.20 Hallgatói státuszok rendezése Azon hallgatókat, akik az adott félévre nem jelentkeztek be (nem aktivizálódtak), illetve passzív félévet sem jelentettek be (azaz a státuszuk „Felvett” vagy „Nem bejelentkezett” maradt), a TO-knak írásban ki kell értesítenie (akár a HSZI segítségével) a mulasztásukról. A hallgatók szándékuk visszajelzése alapján, valamint a befizetési kötelezettségeik teljesítésének függvényében „Passzív - engedélyezett” vagy „Aktív” állapotba kerülnek. Akik nem jeleznek vissza (2 héten belül), azok az időszak lejártával automatikusan „Passzív - nem bejelentett” állapotot kapnak és költségtérítési kivetéseik törlődnek. Beiratkozás hiányában pedig „Nem iratkozott be” állapot a végeredmény. PhD hallgatókra nem vonatkozik. • A nem bejelentett passzív státusz elbocsátást is magával von, ha ezzel a hallgató túllépi a passzív félévek az engedélyezett számát (TVSZ 6.3. és 6.7.), vagy korábban az adott képzési szinten még egy félévet sem teljesített (TVSZ 6.4.). 2023.09.25 2023.10.13 TR-üzemeltetés, Hallgatói Szolgáltató Iroda, Tanulmányi Osztályok, hallgatók Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.30.20 Hallgatói státuszok rendezése Azon hallgatókat, akik az adott félévre nem jelentkeztek be (nem aktivizálódtak), illetve passzív félévet sem jelentettek be (azaz a státuszuk „Felvett” vagy „Nem bejelentkezett” maradt), a TO-knak írásban ki kell értesítenie (akár a HSZI segítségével) a mulasztásukról. A hallgatók szándékuk visszajelzése alapján, valamint a befizetési kötelezettségeik teljesítésének függvényében „Passzív - engedélyezett” vagy „Aktív” állapotba kerülnek. Akik nem jeleznek vissza (2 héten belül), azok az időszak lejártával automatikusan „Passzív - nem bejelentett” állapotot kapnak és költségtérítési kivetéseik törlődnek. Beiratkozás hiányában pedig „Nem iratkozott be” állapot a végeredmény. PhD hallgatókra nem vonatkozik. • A nem bejelentett passzív státusz elbocsátást is magával von, ha ezzel a hallgató túllépi a passzív félévek az engedélyezett számát (TVSZ 6.3. és 6.7.), vagy korábban az adott képzési szinten még egy félévet sem teljesített (TVSZ 6.4.). 2024.02.26 2024.03.15 TR-üzemeltetés, Hallgatói Szolgáltató Iroda, Tanulmányi Osztályok, hallgatók Help 
Az esemény véget ért  1.SZG.10.55 Kreditátviteli pótkör Külön beadási időszak kizárólag újonnan felvett, átvett, szakváltó és tagozatváltó hallgatók számára a szorgalmi időszakot megelőzően. A szakmai értékelést a KÁB döntése követi. A döntésnek meg kell születnie a kurzusfelvételi időszak vége előtt legalább 2-3 nappal. 2023.08.28 2023.09.10 hallgatók, karok Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.10.55 Kreditátviteli pótkör Külön beadási időszak kizárólag újonnan felvett, átvett, szakváltó és tagozatváltó hallgatók számára a szorgalmi időszakot megelőzően. A szakmai értékelést a KÁB döntése követi. A döntésnek meg kell születnie a kurzusfelvételi időszak vége előtt legalább 2-3 nappal. 2024.01.15 2024.02.11 hallgatók, karok Help 
  2.VZS.10.10 Teljesítési lapok nyomtatása A TR-ből nyomtatott teljesítési lap egyszerre kurzusfelvételi értesítés és teljesítmény értesítési lap is. Ennek bírtokában a hallgató vitathatja a kurzusaira vonatkozó bejegyzéseket, illetve szóbeli vizsgán erre írathatja rá a jegyet. (Ettől az időponttól ajánlott nyomtatni, de korábban is lehet.) 2024.04.30 2024.07.06 TR-üzemeltetés hallgatók Help 
Az esemény véget ért  1.VZS.20.20 Vizsgajelentkezések Karonként külön kezdődik, lásd: Megnyitásrend. Ellenőrzések: • A hallgatónak nincs rendezetlen, lejárt kiírása (a diákhitelesek költségtérítése kivételével). • A vizsga tantervekben (vizsgaelőfeltétel, …) és TVSZ-ben előírt (max. 6 sikertelen vizsga, félévente max. 3 jelentkezés, max. 1 javítóvizsga, …) feltételeinek teljesítése. 2023.12.04 2024.02.09 TR-üzemeltetés hallgatók Help 
  2.VZS.20.20 Vizsgajelentkezések Karonként külön kezdődik, lásd: Megnyitásrend. Ellenőrzések: • A hallgatónak nincs rendezetlen, lejárt kiírása (a diákhitelesek költségtérítése kivételével). • A vizsga tantervekben (vizsgaelőfeltétel, …) és TVSZ-ben előírt (max. 6 sikertelen vizsga, félévente max. 3 jelentkezés, max. 1 javítóvizsga, …) feltételeinek teljesítése. 2024.05.06 2024.07.05 TR-üzemeltetés hallgatók Help 
Az esemény véget ért  1.VZS.10.10 Teljesítési lapok nyomtatása A TR-ből nyomtatott teljesítési lap egyszerre kurzusfelvételi értesítés és teljesítmény értesítési lap is. Ennek bírtokában a hallgató vitathatja a kurzusaira vonatkozó bejegyzéseket, illetve szóbeli vizsgán erre írathatja rá a jegyet. (Ettől az időponttól ajánlott nyomtatni, de korábban is lehet.) 2023.11.27 2024.02.10 TR-üzemeltetés hallgatók Help 
Az esemény véget ért  1.KIV.20.30 Eljárási díjak kivetése nem költségtérítés jellegű kivetések: Utóvizsgadíj, +10% kredit díja, tantárgy újrafelvételi díj, nyelvi kvóta (XN), testnevelési kvóta (XT), egyéb szolgáltatási díjak 2023.10.16 2023.10.30 TR-üzemeltetés Hallgatói Szolgáltató Iroda Help 
Az esemény véget ért  2.KIV.20 Eljárási díjak kivetése nem költségtérítés jellegű kivetések: Utóvizsgadíj, +10% kredit díja, tantárgy újrafelvételi díj, nyelvi kvóta (XN), testnevelési kvóta (XT), egyéb szolgáltatási díjak 2024.03.28 2024.04.04 TR-üzemeltetés Hallgatói Szolgáltató Iroda Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.10.50 Kreditátviteli időszak A következő félévre vonatkozó kreditátviteli kérvények beadása minden hallgatónak a félév közepén (a kari eljárásrend szerint a Modulón keresztül vagy papíron). A szakmai értékelést a KÁB döntése követi. A döntésnek meg kell lennie a következő félévi kurzusfelvétel kezdete előtt. 2023.11.27 2023.12.10 hallgatók, karok Help 
  3.SZG.10.50 Kreditátviteli időszak A következő félévre vonatkozó kreditátviteli kérvények beadása minden hallgatónak a félév közepén (a kari eljárásrend szerint a Modulón keresztül vagy papíron). A szakmai értékelést a KÁB döntése követi. A döntésnek meg kell lennie a következő félévi kurzusfelvétel kezdete előtt. 2024.04.29 2024.05.12 hallgatók, karok Help 
Az esemény véget ért  1.VZS.20.41 Vizsgakurzus vizsgahirdetése A tanulmányi rendszer webes felületén vagy a kliens programon keresztül. 2023.09.11 2024.02.09 Tanulmányi Osztályok, tanszékek Help 
  2.VZS.20.41 Vizsgakurzus vizsgahirdetése A tanulmányi rendszer webes felületén vagy a kliens programon keresztül. 2024.02.12 2024.07.05 Tanulmányi Osztályok, tanszékek Help 
Az esemény véget ért  0.VZS.20.35 Egyéni tanrendes vizsgaeredmények beírása A webes jegyrögzítési felület újra megnyílik az egyéni tanrendesek miatt. 2023.10.15 TR-üzemeltetés oktatók Help 
Az esemény véget ért  1.VZS.20.35 Egyéni tanrendes vizsgaeredmények beírása Az egyéni tanrendes hallgatók féléve lezáratlan marad a rendes indexzáráskor. Ennek az időszaknak a végére azonban az egyéni tanrendes hallgatók félévét is le kell zárni. 2024.02.26 2024.03.15 TR-üzemeltetés oktatók Help 
  2.VZS.20.35 Egyéni tanrendes vizsgaeredmények beírása Az egyéni tanrendes hallgatók féléve lezáratlan marad a rendes indexzáráskor. Ennek az időszaknak a végére azonban az egyéni tanrendes hallgatók félévét is le kell zárni. 2024.07.22 TR-üzemeltetés oktatók Help 
Az esemény véget ért  1.SZG.20.15 Kedvezményes (rangsoros) kurzusfelvétel A jelentkezés után mindenki egy pontszámot kap, ez lesz rangsor alapja. A jelentkező látja a saját pontszámát, és infót kap, hogy az adott kurzusra a biztos bekerülés pontszáma az adott pillanatban mennyi. A bekerülés pontszáma azt jelenti, hogy az algoritmus csökkenő pontszámmal sorba rakja a hallgatókat. Ha vannak azonos pontszámúak, pl. van 10 hallgató azonos pontszámmal, és már csak 5 hely van, akkor ez a 10 még nincs a biztos bekerülés helyzetében. Az időszak alatt újonnan hirdetett kurzusokra is lehet jelentkezni, ezért folyamatosan ellenőrizzék a bővülő kínálatot. 2023.08.28 2023.09.02 TR-üzemeltetés hallgatók Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.20.15 Kedvezményes (rangsoros) kurzusfelvétel A jelentkezés után mindenki egy pontszámot kap, ez lesz rangsor alapja. A jelentkező látja a saját pontszámát, és infót kap, hogy az adott kurzusra a biztos bekerülés pontszáma az adott pillanatban mennyi. A bekerülés pontszáma azt jelenti, hogy az algoritmus csökkenő pontszámmal sorba rakja a hallgatókat. Ha vannak azonos pontszámúak, pl. van 10 hallgató azonos pontszámmal, és már csak 5 hely van, akkor ez a 10 még nincs a biztos bekerülés helyzetében. Az időszak alatt újonnan hirdetett kurzusokra is lehet jelentkezni, ezért folyamatosan ellenőrizzék a bővülő kínálatot. 2024.01.29 2024.02.03 TR-üzemeltetés hallgatók Help 
  3.SZG.20.10 Kurzushirdetés a következő tanévre … a kliens programban. 2024.04.09 TR-üzemeltetés tanszékek Help 
Az esemény véget ért  1.STA.10 OSAP 1434: októberi statisztika Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (NEFMI 1434): Jelentés a felsőoktatási intézmények tanév eleji helyzetéről 2023.10.15 2023.11.15 Help 
Az esemény véget ért  1.VZS.20.30 Vizsgaeredmények beírása … legkésőbb a vizsgát követő 3. napon (amennyiben az munkaszüneti nap, akkor az azt követő első munkanapon). 2023.12.04 2024.02.15 TR-üzemeltetés oktatók Help 
  2.VZS.20.30 Vizsgaeredmények beírása … legkésőbb a vizsgát követő 3. napon (amennyiben az munkaszüneti nap, akkor az azt követő első munkanapon). 2024.05.06 2024.07.11 TR-üzemeltetés oktatók Help 
Az esemény véget ért  1.SZG.50.50 Szakirányok kiosztása A hallgatói képzésekhez a következő félévre a TR-ben hozzárendelik az adott modult (kurzusfelvétel, kreditjóváírás, stb. rögzíthetősége érdekében). 2023.12.01 2023.12.01 TR-üzemeltetés Help 
  2.SZG.50.50 Szakirányok kiosztása A hallgatói képzésekhez a következő félévre a TR-ben hozzárendelik az adott modult (kurzusfelvétel, kreditjóváírás, stb. rögzíthetősége érdekében). 2024.04.27 2024.04.27 TR-üzemeltetés Help 
Az esemény véget ért  1.VZS.20.60 Indexzárás, adatmentés Hétvégén a TR-üzemeltetés központilag elvégzi, kivéve a kivételes tanulmányi rendet kapottakra, a vendéghallgatókra, PhD-hallgatókra. Utána hét közben a TO-k ezt ellenőrzik és javíthatják, végül a TR-üzemeltetés pénteken 14:00-kor biztonsági mentést készít a végleges teljesítési adatokról. 2024.02.16 2024.02.23 Tanulmányi Osztályok TR-üzemeltetés Help 
  2.VZS.20.60 Indexzárás, adatmentés Hétvégén a TR-üzemeltetés központilag elvégzi, kivéve a kivételes tanulmányi rendet kapottakra, a vendéghallgatókra, PhD-hallgatókra. Utána hét közben a TO-k ezt ellenőrzik és javíthatják, végül a TR-üzemeltetés pénteken 14:00-kor biztonsági mentést készít a végleges teljesítési adatokról. 2024.07.12 2024.07.19 Tanulmányi Osztályok TR-üzemeltetés Help 
Az esemény véget ért  1.VZS Vizsgaidőszak Szenátusi döntés alapján. A téli bezárás alatt a vizsgáztatás is szünetel. 2023.12.18 2024.02.03 tanszékek hallgatók, oktatók Help 
  3.SZG.15.30 Átsorolási döntések postázása és bejegyzése A hivatalos kiértesítésről a HSZI, a hivatalos bejegyzésről a TR-üzemeltetés gondoskodik, a finanszírozási forma változásának és okának rögzítését a TO-k végzik. 2024.07.26 2024.07.31 Hallgatói Szolgáltató Iroda, Tanulmányi Osztályok Help 
Az esemény véget ért  1.VZS.20.50 Reklamációs időszak … kurzusteljesítések, érdemjegyek rögzítésével kapcsolatosan. 2024.02.05 2024.02.22 Tanulmányi Osztályok, hallgatók, tanszékek Help 
  2.VZS.20.50 Reklamációs időszak … kurzusteljesítések, érdemjegyek rögzítésével kapcsolatosan. 2024.07.01 2024.07.18 Tanulmányi Osztályok, hallgatók, tanszékek Help 
Az esemény véget ért  1.VZS.20.10 Vizsgahirdetés A tanulmányi rendszer webes felületén, ill. a kliens programon keresztül. 2023.11.06 2024.02.09 TR-üzemeltetés oktatók Help 
Az esemény véget ért  1.VZS.20.15 Előírt vizsgaidőpontok publikálása A tanulmányi rendszer webes felületén, ill. a kliens programon keresztül. 2023.11.06 2023.11.26 oktatók Help 
  2.VZS.20.10 Vizsgahirdetés A tanulmányi rendszer webes felületén, ill. a kliens programon keresztül. 2024.04.09 2024.07.05 TR-üzemeltetés oktatók Help 
  2.VZS.20.15 Előírt vizsgaidőpontok publikálása A tanulmányi rendszer webes felületén, ill. a kliens programon keresztül. 2024.04.09 2024.04.29 oktatók Help 
Az esemény véget ért  1.SZG.20.30 Kurzusfelvételek archiválása … az egyetemi kurzusfelvételi időszak legvége után. Ekkor frissítendők a 3-szori kurzusfelvétel munkatáblái is. 2023.10.13 2023.10.13 TR-üzemeltetés Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.20.30 Kurzusfelvételek archiválása … az egyetemi kurzusfelvételi időszak legvége után. Ekkor frissítendők a 3-szori kurzusfelvétel munkatáblái is. 2024.03.15 2024.03.15 TR-üzemeltetés Help 
Az esemény véget ért  1.STA.20 OSAP 1435: okleves statisztika Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (NEFMI 1435): Jelentés az év folyamán oklevelet, tudományos fokozatot, címet és felsőfokú, illetve szakirányú szakképzettséget szerzett hallgatókról 2024.01.06 2024.01.10 Help 
Az esemény véget ért  2.STA.10 NEFMI: márciusi statisztika Minisztériumnak: Adatszolgáltatás a felsőoktatási intézmények II. félévi hallgatólétszámáról 2024.03.15 2024.03.31 Help 
Az esemény véget ért  1.SZG.20.40 Kurzusfelvételek jóváhagyásának végső határideje A határidőig jóvá nem hagyott jóváhagyásos kurzusfelvételek ekkor törlődnek. 2023.10.13 2023.10.13 hallgatók, oktatók Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.20.40 Kurzusfelvételek jóváhagyásának végső határideje A határidőig jóvá nem hagyott jóváhagyásos kurzusfelvételek ekkor törlődnek. 2024.03.15 2024.03.15 hallgatók, oktatók Help 
Az esemény véget ért  1.VZS.20.40 Utóvizsga-időszak Szenátusi döntés alapján. A téli utóvizsga-időszak akár egybe is eshet a tavaszi szorgalmi időszak első hetével. 2024.02.05 2024.02.10 tanszékek hallgatók, oktatók Help 
  3.SZG.15.20 Átsorolási döntések jóváhagyása Jóváhagyott, sorbarendezett listák visszaküldése az Oktatási Igazgatóság, a TR-üzemeltetés és a HSZI számára. 2024.07.20 2024.07.25 Tanulmányi Osztályok Help 
Az esemény véget ért  1.VZS.50.10 Végzettek bejegyzése A tárgyfélévben végzettek esetén a hallgatói képzések lezárásának a végső határideje. (A nem uv-időszakban végzetteknél a bejegyzést korábban, az 1.VZS.20.33 kódú tevékenységig kell beállítani.) 2024.01.19 Tanulmányi Osztályok Help 
  2.VZS.50.10 Végzettek bejegyzése A tárgyfélévben végzettek esetén a hallgatói képzések lezárásának a végső határideje. (A nem uv-időszakban végzetteknél a bejegyzést korábban, a 2.VZS.20.33 kódú tevékenységig kell beállítani.) 2024.07.12 Tanulmányi Osztályok Help 
Az esemény véget ért  1.SZG.50.20 Szakirányválasztás: hallgatói jelentkezés A tanulmányi rendszer webes felületén keresztül. 2023.11.13 2023.11.19 hallgatók Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.50.20 Szakirányválasztás: hallgatói jelentkezés A tanulmányi rendszer webes felületén keresztül. 2024.04.08 2024.04.14 hallgatók Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.20.10 Kurzushirdetés a tavaszi félévre … a kliens programban. 2023.11.06 2024.02.26 TR-üzemeltetés tanszékek Help 
Az esemény véget ért  1.SZG.20.21 PhD-s kurzusfelvétel A feltételek ugyanazok, mint a normál kurzusfelvételnél, csak később zárul. 2023.09.04 2023.10.08 TR-üzemeltetés hallgatók Help 
Az esemény véget ért  1.SZG.30.30 Kurzusfelvételek automatikus törlése A státuszrendezés után nem aktív állapotú képzések féléves kurzusfelvételeinek törlése. 2023.10.13 2023.10.13 TR-üzemeltetés Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.20.21 PhD-s kurzusfelvétel A feltételek ugyanazok, mint a normál kurzusfelvételnél, csak később zárul. 2024.02.05 2024.03.10 TR-üzemeltetés hallgatók Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.30.30 Kurzusfelvételek automatikus törlése A státuszrendezés után nem aktív állapotú képzések féléves kurzusfelvételeinek törlése. 2024.03.15 2024.03.15 TR-üzemeltetés Help 
  3.SZG.15.10 Átsoroláshoz adatgenerálás Az előkészített listák alapján az átsorolásban érintettek körének lekérése, az adatok ellenőrzésének megkezdése. 2024.07.19 2024.07.19 TR-üzemeltetés Tanulmányi Osztályok Help 
Az esemény véget ért  1.KIV.10.20 Egyedi kivetések előírása Egyedi kiírási listák eljuttatása a HSZI-re. Automatikus kivetéskezelésnél erre nincs szükség. 2023.08.27 Hallgatói Szolgáltató Iroda Tanulmányi Osztályok Help 
Az esemény véget ért  2.KIV.10.20 Kivetések előírása vagy BEFLI Kivetések rögzítése az ETR-ben, vagy befizetési lista eljuttatása a HSZI-re. Automatikus kivetéskezelésnél erre nincs szükség. 2024.01.29 Hallgatói Szolgáltató Iroda Tanulmányi Osztályok Help 
Az esemény véget ért  1.SZG.50.30 Szakirányválasztás: bírálati szakasz A tanulmányi rendszer kliens programjában. 2023.11.20 2023.11.24 tanszékek Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.50.30 Szakirányválasztás: bírálati szakasz A tanulmányi rendszer kliens programjában. 2024.04.15 2024.04.19 tanszékek Help 
Az esemény véget ért  1.KIV.10.10 Kivetési paramétertáblák Az automatikus kivetés készítéshez szükséges paramétertáblák elkészítése, aktualizálása és eljuttatása a HSZI-re. 2023.08.20 Hallgatói Szolgáltató Iroda Tanulmányi Osztályok Help 
Az esemény véget ért  2.KIV.10.10 Kivetési paramétertáblák Az automatikus kivetés készítéshez szükséges paramétertáblák elkészítése, aktualizálása és eljuttatása a HSZI-re. 2024.01.22 Hallgatói Szolgáltató Iroda Tanulmányi Osztályok Help 
Az esemény véget ért  1.SZG.20.10 Kurzushirdetés az őszi félévre oktatói weben és a kliensben 2023.09.25 TR-üzemeltetés tanszékek Help 
  2.VZS Vizsgaidőszak Szenátusi döntés alapján. 2024.05.21 2024.06.29 tanszékek hallgatók, oktatók Help 
  2.VZS.20.40 Utóvizsga-időszak Szenátusi döntés alapján. 2024.07.01 2024.07.06 tanszékek hallgatók, oktatók Help 
Az esemény véget ért  1.SZG.50.40 Szakirányválasztás: reklamáció A tanulmányi osztályon. 2023.11.27 2023.11.29 hallgatók Help 
  2.SZG.50.40 Szakirányválasztás: reklamáció A tanulmányi osztályon. 2024.04.22 2024.04.24 hallgatók Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.40 Tavaszi szünet Szenátusi döntés alapján. 2024.03.28 2024.04.02 hallgatók, oktatók Help 
  2.SZG.10.20 Gólya-import A felvett hallgatók adatainak átemelése a központi felvételi (Gólya) rendszerből. Vonalhúzás után rögtön kezdődik. 2024.01.24 TR-üzemeltetés, Tanulmányi Osztályok Help 
Az esemény véget ért  1.KIV.20.50 Rendezetlen kivetések: elektronikus felszólítás önköltség, eljárási díjak, stb. 2023.11.14 2023.11.14 TR-üzemeltetés Help 
Az esemény véget ért  1.KIV.20.55 Rendezetlen kivetések: írásbeli felszólítás önköltség, eljárási díjak, stb. 2023.11.20 2023.11.20 Hallgatói Szolgáltató Iroda Help 
  2.KIV.20.50 Rendezetlen kivetések: elektronikus felszólítás önköltség, eljárási díjak, stb. 2024.04.26 2024.04.26 TR-üzemeltetés Help 
  2.KIV.20.55 Rendezetlen kivetések: írásbeli felszólítás önköltség, eljárási díjak, stb. 2024.04.30 2024.04.30 Hallgatói Szolgáltató Iroda Help 
Az esemény véget ért  1.KIV.10.30 Kivetések (kiírások) rögzítése a TR-ben Egyedi kiírási listák eljuttatása a HSZI-re. Automatikus kivetéskezelésnél erre nincs szükség. 2023.08.28 2023.08.28 Tanulmányi Osztályok Hallgatói Szolgáltató Iroda Help 
Az esemény véget ért  2.KIV.10.30 Kivetések rögzítése az ETR-ben önköltség, eljárási díjak, stb. 2024.01.30 2024.01.30 Tanulmányi Osztályok Hallgatói Szolgáltató Iroda Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.10 Vonalhúzás A felvételi ponthatárok országos publikálása. 2024.01.23 2024.01.23 Tanulmányi Osztályok Help 
  3.SZG.10 Vonalhúzás A felvételi ponthatárok országos publikálása. Tanulmányi Osztályok Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.10.10 Félévemelés A befejezett vagy az abszolutóriummal rendelkező képzések nem emelődnek. 2024.01.19 2024.01.21 Tanulmányi Osztályok TR-üzemeltetés Help 
Az esemény véget ért  1.SZG.50.10 Szakirányválasztás: előkészítési határidő Választható készletek és létszámok beállítása a kliens programban. 2023.11.09 2023.11.09 TR-üzemeltetés Tanulmányi Osztályok, tanszékek Help 
Az esemény véget ért  2.SZG.50.10 Szakirányválasztás: előkészítési határidő Választható készletek és létszámok beállítása a kliens programban. 2024.04.04 2024.04.04 TR-üzemeltetés Tanulmányi Osztályok, tanszékek Help 
  3.SZG.10.10 Félévemelés A befejezett vagy az abszolutóriummal rendelkező képzések nem emelődnek. 2024.07.12 2024.07.14 Tanulmányi Osztályok TR-üzemeltetés Help 
  3.SZG.10.20 Gólya-import A felvett hallgatók adatainak átemelése a központi felvételi (Gólya) rendszerből. Vonalhúzás után rögtön kezdődik. TR-üzemeltetés, Tanulmányi Osztályok Help 
Az esemény véget ért  1.SZG Szorgalmi időszak Szenátusi döntés alapján. 2023.09.11 2023.12.16 tanszékek hallgatók, oktatók Help 
  2.SZG Szorgalmi időszak Szenátusi döntés alapján. 2024.02.12 2024.05.18 tanszékek hallgatók, oktatók Help 
Az esemény véget ért  1.VZS.20.33 Záróvizsgások kredittúllépés-vizsgálata A bejegyzett abszolutóriummal rendelkező hallgatók esetén az utolsó félévben felvett kurzusok is beszámítanak a 10%-os kredittúllépési díjba. 2024.01.12 2024.01.12 TR-üzemeltetés Help 
  2.VZS.20.33 Záróvizsgások kredittúllépés-vizsgálata A bejegyzett abszolutóriummal rendelkező hallgatók esetén az utolsó félévben felvett kurzusok is beszámítanak a 10%-os kredittúllépési díjba. 2024.06.07 2024.06.07 TR-üzemeltetés Help 
Az esemény véget ért  1.VZS.X Téli szünet 2023.12.24 2024.01.01