I.félév II.félév
Kezdete Vége Kezdete Vége
Szorgalmi időszak 2022.09.05 2022.12.10 Szorgalmi időszak 2023.02.06 2023.05.13
Vizsgaidőszak 2022.12.12 2023.01.28 Vizsgaidőszak 2023.05.15 2023.06.24
Utóvizsga-időszak 2023.01.30 2023.02.04 Utóvizsga-időszak 2023.06.26 2023.07.01
Őszi szünet - - Tavaszi szünet 2023.04.06 2023.04.11

PDF  KódSort TevékenységSort Leírás KezdeteSort VégeSort ElőkészítiSort VégrehajtjaSort  
  1.SZG.30.10 Automatikus bejelentkeztetés Beiratkozás (jogviszony létrejöttének) feltételei:
• A „Felvett" állapotú hallgató leadta az iratkozási lapját, és ezt a tényt rögzítették a TR-ben.
• A „Felvett" állapotú állami (rész)ösztöndíjas hallgató nyilatkozott az ösztöndíj feltételeinek elfogadásáról, és ezt a tényt rögzítették a TR-ben.
Bejelentkezés (aktivizálás) feltételei:
• A képzés lezáratlan és a tárgyfélévben a státusz „Felvett" vagy „Még nem meghatározott".
• Előző félévben a hallgató képzése - ha volt - aktív vagy passzív.
• Önköltséges (költségtérítéses) vagy állami részösztöndíjas hallgató esetén készült költségtérítés jellegű kiírás a tárgyfélévre.
• Költségtérítés jellegű tartozása nincs a hallgatónak az első részlet erejéig az adott képzésén.
• Legalább egy szakmai tárgyat felvett a tárgyfélévre. Nem számít az egyetemi szabadon választható (nyelv, testnevelés, tanárképző és ált. műv.), valamint a nem jóváhagyott, ill. elutasított kurzusfelvétel.
• A képzésen nincs a korábbi félévekben azonos vagy ekvivalens tárgyhoz háromszor felvett, de nem teljesített kurzusa.
• A képzésen a korábbi félévekben teljesített kredit még nem érte el a teljesítendő kreditet.
• A fenti feltételeknek meg nem felelő, de a TVSZ által nem kizárt esetekben a félév aktivizálása TO-s kérelemre történhet.
2022.08.29 2022.10.07 Hallgatói Szolgáltató Iroda, Tanulmányi Osztályok, hallgatók TR-üzemeltetés Help 
  2.SZG.30.10 Automatikus bejelentkeztetés Beiratkozás (jogviszony létrejöttének) feltételei:
• A „Felvett" állapotú hallgató leadta az iratkozási lapját, és ezt a tényt rögzítették a TR-ben.
• A „Felvett" állapotú állami (rész)ösztöndíjas hallgató nyilatkozott az ösztöndíj feltételeinek elfogadásáról, és ezt a tényt rögzítették a TR-ben.
Bejelentkezés (aktivizálás) feltételei:
• A képzés lezáratlan és a tárgyfélévben a státusz „Felvett" vagy „Még nem meghatározott".
• Előző félévben a hallgató képzése - ha volt - aktív vagy passzív.
• Önköltséges (költségtérítéses) vagy állami részösztöndíjas hallgató esetén készült költségtérítés jellegű kiírás a tárgyfélévre.
• Költségtérítés jellegű tartozása nincs a hallgatónak az első részlet erejéig az adott képzésén.
• Legalább egy szakmai tárgyat felvett a tárgyfélévre. Nem számít az egyetemi szabadon választható (nyelv, testnevelés, tanárképző és ált. műv.), valamint a nem jóváhagyott, ill. elutasított kurzusfelvétel.
• A képzésen nincs a korábbi félévekben azonos vagy ekvivalens tárgyhoz háromszor felvett, de nem teljesített kurzusa.
• A képzésen a korábbi félévekben teljesített kredit még nem érte el a teljesítendő kreditet.
• A fenti feltételeknek meg nem felelő, de a TVSZ által nem kizárt esetekben a félév aktivizálása TO-s kérelemre történhet.
2023.01.30 2023.03.10 Hallgatói Szolgáltató Iroda, Tanulmányi Osztályok, hallgatók TR-üzemeltetés Help 
Az esemény véget ért  1.SZG.20.20 Versenyalapú (normál) kurzusfelvétel Kari bontásban: Megnyitásrend. * Egyes, a megnyitásrendben részletezett kurzusok esetén a maradék helyek terhére három nappal tovább lehet kurzust felvenni (de leadni már nem). * Ellenőrzések: Max. 45 kreditpont értékű kurzus vehető fel félévben képzésenként. Nyelvi- és testnevelési kurzusok (XN…,XT…) díjmentesen csak korlátozott mennyiségben vehetőek fel. (A díjmentes kvótán felüli felvett ilyen tárgyak térítési díjának kiírása a javítóvizsgadíjak kivetésével egyező módon történik.) 2022.08.29 2022.09.18 TR-üzemeltetés hallgatók Help 
  2.SZG.20.20 Versenyalapú (normál) kurzusfelvétel Kari bontásban: Megnyitásrend. * Egyes, a megnyitásrendben részletezett kurzusok esetén a maradék helyek terhére három nappal tovább lehet kurzust felvenni (de leadni már nem). * Ellenőrzések: Max. 45 kreditpont értékű kurzus vehető fel félévben képzésenként. Nyelvi- és testnevelési kurzusok (XN…,XT…) díjmentesen csak korlátozott mennyiségben vehetőek fel. (A díjmentes kvótán felüli felvett ilyen tárgyak térítési díjának kiírása a javítóvizsgadíjak kivetésével egyező módon történik.) 2023.01.30 2023.02.19 TR-üzemeltetés hallgatók Help 
  1.SZG.30.20 Hallgatói státuszok rendezése Azon hallgatókat, akik az adott félévre nem jelentkeztek be (nem aktivizálódtak), illetve passzív félévet sem jelentettek be (azaz a státuszuk „Felvett” vagy „Nem bejelentkezett” maradt), a TO-knak írásban ki kell értesítenie (akár a HSZI segítségével) a mulasztásukról. A hallgatók szándékuk visszajelzése alapján, valamint a befizetési kötelezettségeik teljesítésének függvényében „Passzív - engedélyezett” vagy „Aktív” állapotba kerülnek. Akik nem jeleznek vissza (2 héten belül), azok az időszak lejártával automatikusan „Passzív - nem bejelentett” állapotot kapnak és költségtérítési kivetéseik törlődnek. Beiratkozás hiányában pedig „Nem iratkozott be” állapot a végeredmény. PhD hallgatókra nem vonatkozik. • A nem bejelentett passzív státusz elbocsátást is magával von, ha ezzel a hallgató túllépi a passzív félévek az engedélyezett számát (TVSZ 6.3. és 6.7.), vagy korábban az adott képzési szinten még egy félévet sem teljesített (TVSZ 6.4.). 2022.09.19 2022.10.07 TR-üzemeltetés, Hallgatói Szolgáltató Iroda, Tanulmányi Osztályok, hallgatók Help 
  2.SZG.30.20 Hallgatói státuszok rendezése Azon hallgatókat, akik az adott félévre nem jelentkeztek be (nem aktivizálódtak), illetve passzív félévet sem jelentettek be (azaz a státuszuk „Felvett” vagy „Nem bejelentkezett” maradt), a TO-knak írásban ki kell értesítenie (akár a HSZI segítségével) a mulasztásukról. A hallgatók szándékuk visszajelzése alapján, valamint a befizetési kötelezettségeik teljesítésének függvényében „Passzív - engedélyezett” vagy „Aktív” állapotba kerülnek. Akik nem jeleznek vissza (2 héten belül), azok az időszak lejártával automatikusan „Passzív - nem bejelentett” állapotot kapnak és költségtérítési kivetéseik törlődnek. Beiratkozás hiányában pedig „Nem iratkozott be” állapot a végeredmény. PhD hallgatókra nem vonatkozik. • A nem bejelentett passzív státusz elbocsátást is magával von, ha ezzel a hallgató túllépi a passzív félévek az engedélyezett számát (TVSZ 6.3. és 6.7.), vagy korábban az adott képzési szinten még egy félévet sem teljesített (TVSZ 6.4.). 2023.02.20 2023.03.10 TR-üzemeltetés, Hallgatói Szolgáltató Iroda, Tanulmányi Osztályok, hallgatók Help 
Az esemény véget ért  1.SZG.10.55 Kreditátviteli pótkör Külön beadási időszak kizárólag újonnan felvett, átvett, szakváltó és tagozatváltó hallgatók számára a szorgalmi időszakot megelőzően. A szakmai értékelést a KÁB döntése követi. A döntésnek meg kell születnie a kurzusfelvételi időszak vége előtt legalább 2-3 nappal. 2022.08.22 2022.09.04 hallgatók, karok Help 
  2.SZG.10.55 Kreditátviteli pótkör Külön beadási időszak kizárólag újonnan felvett, átvett, szakváltó és tagozatváltó hallgatók számára a szorgalmi időszakot megelőzően. A szakmai értékelést a KÁB döntése követi. A döntésnek meg kell születnie a kurzusfelvételi időszak vége előtt legalább 2-3 nappal. 2023.01.09 2023.02.05 hallgatók, karok Help 
  2.VZS.10.10 Teljesítési lapok nyomtatása A TR-ből nyomtatott teljesítési lap egyszerre kurzusfelvételi értesítés és teljesítmény értesítési lap is. Ennek bírtokában a hallgató vitathatja a kurzusaira vonatkozó bejegyzéseket, illetve szóbeli vizsgán erre írathatja rá a jegyet. (Ettől az időponttól ajánlott nyomtatni, de korábban is lehet.) 2023.04.24 2023.07.01 TR-üzemeltetés hallgatók Help 
  1.VZS.20.20 Vizsgajelentkezések Karonként külön kezdődik, lásd: Megnyitásrend. Ellenőrzések: • A hallgatónak nincs rendezetlen, lejárt kiírása (a diákhitelesek költségtérítése kivételével). • A vizsga tantervekben (vizsgaelőfeltétel, …) és TVSZ-ben előírt (max. 6 sikertelen vizsga, félévente max. 3 jelentkezés, max. 1 javítóvizsga, …) feltételeinek teljesítése. 2022.11.28 2023.02.03 TR-üzemeltetés hallgatók Help 
  2.VZS.20.20 Vizsgajelentkezések Karonként külön kezdődik, lásd: Megnyitásrend. Ellenőrzések: • A hallgatónak nincs rendezetlen, lejárt kiírása (a diákhitelesek költségtérítése kivételével). • A vizsga tantervekben (vizsgaelőfeltétel, …) és TVSZ-ben előírt (max. 6 sikertelen vizsga, félévente max. 3 jelentkezés, max. 1 javítóvizsga, …) feltételeinek teljesítése. 2023.05.01 2023.06.30 TR-üzemeltetés hallgatók Help 
  1.VZS.10.10 Teljesítési lapok nyomtatása A TR-ből nyomtatott teljesítési lap egyszerre kurzusfelvételi értesítés és teljesítmény értesítési lap is. Ennek bírtokában a hallgató vitathatja a kurzusaira vonatkozó bejegyzéseket, illetve szóbeli vizsgán erre írathatja rá a jegyet. (Ettől az időponttól ajánlott nyomtatni, de korábban is lehet.) 2022.11.21 2023.02.04 TR-üzemeltetés hallgatók Help 
  1.KIV.20.30 Eljárási díjak kivetése nem költségtérítés jellegű kivetések: Utóvizsgadíj, +10% kredit díja, tantárgy újrafelvételi díj, nyelvi kvóta (XN), testnevelési kvóta (XT), egyéb szolgáltatási díjak 2022.10.10 2022.10.24 TR-üzemeltetés Hallgatói Szolgáltató Iroda Help 
Az esemény véget ért  2.KIV.20 Eljárási díjak kivetése nem költségtérítés jellegű kivetések: Utóvizsgadíj, +10% kredit díja, tantárgy újrafelvételi díj, nyelvi kvóta (XN), testnevelési kvóta (XT), egyéb szolgáltatási díjak 2023.03.23 2022.04.02 TR-üzemeltetés Hallgatói Szolgáltató Iroda Help 
  2.SZG.10.50 Kreditátviteli időszak A következő félévre vonatkozó kreditátviteli kérvények beadása minden hallgatónak a félév közepén (a kari eljárásrend szerint a Modulón keresztül vagy papíron). A szakmai értékelést a KÁB döntése követi. A döntésnek meg kell lennie a következő félévi kurzusfelvétel kezdete előtt. 2022.11.21 2022.12.04 hallgatók, karok Help 
  3.SZG.10.50 Kreditátviteli időszak A következő félévre vonatkozó kreditátviteli kérvények beadása minden hallgatónak a félév közepén (a kari eljárásrend szerint a Modulón keresztül vagy papíron). A szakmai értékelést a KÁB döntése követi. A döntésnek meg kell lennie a következő félévi kurzusfelvétel kezdete előtt. 2023.04.24 2023.05.07 hallgatók, karok Help 
  1.VZS.20.41 Vizsgakurzus vizsgahirdetése A tanulmányi rendszer webes felületén vagy a kliens programon keresztül. 2022.09.05 2023.02.03 Tanulmányi Osztályok, tanszékek Help 
  2.VZS.20.41 Vizsgakurzus vizsgahirdetése A tanulmányi rendszer webes felületén vagy a kliens programon keresztül. 2023.02.06 2023.06.30 Tanulmányi Osztályok, tanszékek Help 
  0.VZS.20.35 Egyéni tanrendes vizsgaeredmények beírása A webes jegyrögzítési felület újra megnyílik az egyéni tanrendesek miatt. 2022.10.15 TR-üzemeltetés oktatók Help 
  1.VZS.20.35 Egyéni tanrendes vizsgaeredmények beírása Az egyéni tanrendes hallgatók féléve lezáratlan marad a rendes indexzáráskor. Ennek az időszaknak a végére azonban az egyéni tanrendes hallgatók félévét is le kell zárni. 2023.02.20 2023.03.15 TR-üzemeltetés oktatók Help 
  2.VZS.20.35 Egyéni tanrendes vizsgaeredmények beírása Az egyéni tanrendes hallgatók féléve lezáratlan marad a rendes indexzáráskor. Ennek az időszaknak a végére azonban az egyéni tanrendes hallgatók félévét is le kell zárni. 2023.07.17 TR-üzemeltetés oktatók Help 
Az esemény véget ért  1.SZG.20.15 Kedvezményes (rangsoros) kurzusfelvétel A jelentkezés után mindenki egy pontszámot kap, ez lesz rangsor alapja. A jelentkező látja a saját pontszámát, és infót kap, hogy az adott kurzusra a biztos bekerülés pontszáma az adott pillanatban mennyi. A bekerülés pontszáma azt jelenti, hogy az algoritmus csökkenő pontszámmal sorba rakja a hallgatókat. Ha vannak azonos pontszámúak, pl. van 10 hallgató azonos pontszámmal, és már csak 5 hely van, akkor ez a 10 még nincs a biztos bekerülés helyzetében. Az időszak alatt újonnan hirdetett kurzusokra is lehet jelentkezni, ezért folyamatosan ellenőrizzék a bővülő kínálatot. 2022.08.22 2022.08.27 TR-üzemeltetés hallgatók Help 
  2.SZG.20.15 Kedvezményes (rangsoros) kurzusfelvétel A jelentkezés után mindenki egy pontszámot kap, ez lesz rangsor alapja. A jelentkező látja a saját pontszámát, és infót kap, hogy az adott kurzusra a biztos bekerülés pontszáma az adott pillanatban mennyi. A bekerülés pontszáma azt jelenti, hogy az algoritmus csökkenő pontszámmal sorba rakja a hallgatókat. Ha vannak azonos pontszámúak, pl. van 10 hallgató azonos pontszámmal, és már csak 5 hely van, akkor ez a 10 még nincs a biztos bekerülés helyzetében. Az időszak alatt újonnan hirdetett kurzusokra is lehet jelentkezni, ezért folyamatosan ellenőrizzék a bővülő kínálatot. 2023.01.23 2023.01.28 TR-üzemeltetés hallgatók Help 
  3.SZG.20.10 Kurzushirdetés a következő tanévre … a kliens programban. 2023.04.03 TR-üzemeltetés tanszékek Help 
  1.STA.10 OSAP 1434: októberi statisztika Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (NEFMI 1434): Jelentés a felsőoktatási intézmények tanév eleji helyzetéről 2022.10.15 2022.11.15 Help 
  1.VZS.20.30 Vizsgaeredmények beírása … legkésőbb a vizsgát követő 3. napon (amennyiben az munkaszüneti nap, akkor az azt követő első munkanapon). 2022.11.28 2023.02.09 TR-üzemeltetés oktatók Help 
  2.VZS.20.30 Vizsgaeredmények beírása … legkésőbb a vizsgát követő 3. napon (amennyiben az munkaszüneti nap, akkor az azt követő első munkanapon). 2023.05.01 2023.07.06 TR-üzemeltetés oktatók Help 
  1.SZG.50.50 Szakirányok kiosztása A hallgatói képzésekhez a következő félévre a TR-ben hozzárendelik az adott modult (kurzusfelvétel, kreditjóváírás, stb. rögzíthetősége érdekében). 2022.11.25 2022.11.25 TR-üzemeltetés Help 
  2.SZG.50.50 Szakirányok kiosztása A hallgatói képzésekhez a következő félévre a TR-ben hozzárendelik az adott modult (kurzusfelvétel, kreditjóváírás, stb. rögzíthetősége érdekében). 2023.04.21 2023.04.21 TR-üzemeltetés Help 
  1.VZS.20.60 Indexzárás, adatmentés Hétvégén a TR-üzemeltetés központilag elvégzi, kivéve a kivételes tanulmányi rendet kapottakra, a vendéghallgatókra, PhD-hallgatókra. Utána hét közben a TO-k ezt ellenőrzik és javíthatják, végül a TR-üzemeltetés pénteken 14:00-kor biztonsági mentést készít a végleges teljesítési adatokról. 2023.02.10 2023.02.17 Tanulmányi Osztályok TR-üzemeltetés Help 
  2.VZS.20.60 Indexzárás, adatmentés Hétvégén a TR-üzemeltetés központilag elvégzi, kivéve a kivételes tanulmányi rendet kapottakra, a vendéghallgatókra, PhD-hallgatókra. Utána hét közben a TO-k ezt ellenőrzik és javíthatják, végül a TR-üzemeltetés pénteken 14:00-kor biztonsági mentést készít a végleges teljesítési adatokról. 2023.07.07 2023.07.14 Tanulmányi Osztályok TR-üzemeltetés Help 
  1.VZS Vizsgaidőszak Szenátusi döntés alapján. A téli bezárás alatt a vizsgáztatás is szünetel. 2022.12.12 2023.01.28 tanszékek hallgatók, oktatók Help 
  3.SZG.15.30 Átsorolási döntések postázása és bejegyzése A hivatalos kiértesítésről a HSZI, a hivatalos bejegyzésről a TR-üzemeltetés gondoskodik, a finanszírozási forma változásának és okának rögzítését a TO-k végzik. 2023.07.21 2023.07.26 Hallgatói Szolgáltató Iroda, Tanulmányi Osztályok Help 
  1.VZS.20.50 Reklamációs időszak … kurzusteljesítések, érdemjegyek rögzítésével kapcsolatosan. 2023.01.30 2023.02.16 Tanulmányi Osztályok, hallgatók, tanszékek Help 
  2.VZS.20.50 Reklamációs időszak … kurzusteljesítések, érdemjegyek rögzítésével kapcsolatosan. 2023.06.26 2023.07.13 Tanulmányi Osztályok, hallgatók, tanszékek Help 
  1.VZS.20.10 Vizsgahirdetés A tanulmányi rendszer webes felületén, ill. a kliens programon keresztül. 2022.10.31 2023.02.03 TR-üzemeltetés oktatók Help 
  1.VZS.20.15 Előírt vizsgaidőpontok publikálása A tanulmányi rendszer webes felületén, ill. a kliens programon keresztül. 2022.10.31 2022.11.20 oktatók Help 
  2.VZS.20.10 Vizsgahirdetés A tanulmányi rendszer webes felületén, ill. a kliens programon keresztül. 2023.04.03 2023.06.30 TR-üzemeltetés oktatók Help 
  2.VZS.20.15 Előírt vizsgaidőpontok publikálása A tanulmányi rendszer webes felületén, ill. a kliens programon keresztül. 2023.04.03 2023.04.23 oktatók Help 
  1.SZG.20.30 Kurzusfelvételek archiválása … az egyetemi kurzusfelvételi időszak legvége után. Ekkor frissítendők a 3-szori kurzusfelvétel munkatáblái is. 2022.10.07 2022.10.07 TR-üzemeltetés Help 
  2.SZG.20.30 Kurzusfelvételek archiválása … az egyetemi kurzusfelvételi időszak legvége után. Ekkor frissítendők a 3-szori kurzusfelvétel munkatáblái is. 2023.03.10 2023.03.10 TR-üzemeltetés Help 
  1.STA.20 OSAP 1435: okleves statisztika Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (NEFMI 1435): Jelentés az év folyamán oklevelet, tudományos fokozatot, címet és felsőfokú, illetve szakirányú szakképzettséget szerzett hallgatókról 2023.01.06 2023.01.10 Help 
  2.STA.10 NEFMI: márciusi statisztika Minisztériumnak: Adatszolgáltatás a felsőoktatási intézmények II. félévi hallgatólétszámáról 2023.03.15 2023.03.31 Help 
  1.SZG.20.40 Kurzusfelvételek jóváhagyásának végső határideje A határidőig jóvá nem hagyott jóváhagyásos kurzusfelvételek ekkor törlődnek. 2022.10.07 2022.10.07 hallgatók, oktatók Help 
  2.SZG.20.40 Kurzusfelvételek jóváhagyásának végső határideje A határidőig jóvá nem hagyott jóváhagyásos kurzusfelvételek ekkor törlődnek. 2023.03.10 2023.03.10 hallgatók, oktatók Help 
  1.VZS.20.40 Utóvizsga-időszak Szenátusi döntés alapján. A téli utóvizsga-időszak akár egybe is eshet a tavaszi szorgalmi időszak első hetével. 2023.01.30 2023.02.04 tanszékek hallgatók, oktatók Help 
  3.SZG.15.20 Átsorolási döntések jóváhagyása Jóváhagyott, sorbarendezett listák visszaküldése az Oktatási Igazgatóság, a TR-üzemeltetés és a HSZI számára. 2023.07.15 2023.07.20 Tanulmányi Osztályok Help 
  1.VZS.50.10 Végzettek bejegyzése A tárgyfélévben végzettek esetén a hallgatói képzések lezárásának a végső határideje. (A nem uv-időszakban végzetteknél a bejegyzést korábban, az 1.VZS.20.33 kódú tevékenységig kell beállítani.) 2023.01.13 Tanulmányi Osztályok Help 
  2.VZS.50.10 Végzettek bejegyzése A tárgyfélévben végzettek esetén a hallgatói képzések lezárásának a végső határideje. (A nem uv-időszakban végzetteknél a bejegyzést korábban, a 2.VZS.20.33 kódú tevékenységig kell beállítani.) 2023.07.07 Tanulmányi Osztályok Help 
  1.SZG.50.20 Szakirányválasztás: hallgatói jelentkezés A tanulmányi rendszer webes felületén keresztül. 2022.11.07 2022.11.13 hallgatók Help 
  2.SZG.50.20 Szakirányválasztás: hallgatói jelentkezés A tanulmányi rendszer webes felületén keresztül. 2023.04.03 2023.04.09 hallgatók Help 
  2.SZG.20.10 Kurzushirdetés a tavaszi félévre … a kliens programban. 2022.10.31 2023.02.20 TR-üzemeltetés tanszékek Help 
  1.SZG.20.21 PhD-s kurzusfelvétel A feltételek ugyanazok, mint a normál kurzusfelvételnél, csak később zárul. 2022.08.29 2022.10.02 TR-üzemeltetés hallgatók Help 
  1.SZG.30.30 Kurzusfelvételek automatikus törlése A státuszrendezés után nem aktív állapotú képzések féléves kurzusfelvételeinek törlése. 2022.10.07 2022.10.07 TR-üzemeltetés Help 
  2.SZG.20.21 PhD-s kurzusfelvétel A feltételek ugyanazok, mint a normál kurzusfelvételnél, csak később zárul. 2023.01.30 2023.03.05 TR-üzemeltetés hallgatók Help 
  2.SZG.30.30 Kurzusfelvételek automatikus törlése A státuszrendezés után nem aktív állapotú képzések féléves kurzusfelvételeinek törlése. 2023.03.10 2023.03.10 TR-üzemeltetés Help 
  3.SZG.15.10 Átsoroláshoz adatgenerálás Az előkészített listák alapján az átsorolásban érintettek körének lekérése, az adatok ellenőrzésének megkezdése. 2023.07.14 2023.07.14 TR-üzemeltetés Tanulmányi Osztályok Help 
Az esemény véget ért  1.KIV.10.20 Egyedi kivetések előírása Egyedi kiírási listák eljuttatása a HSZI-re. Automatikus kivetéskezelésnél erre nincs szükség. 2022.08.21 Hallgatói Szolgáltató Iroda Tanulmányi Osztályok Help 
  2.KIV.10.20 Kivetések előírása vagy BEFLI Kivetések rögzítése az ETR-ben, vagy befizetési lista eljuttatása a HSZI-re. Automatikus kivetéskezelésnél erre nincs szükség. 2023.01.23 Hallgatói Szolgáltató Iroda Tanulmányi Osztályok Help 
  1.SZG.50.30 Szakirányválasztás: bírálati szakasz A tanulmányi rendszer kliens programjában. 2022.11.14 2022.11.18 tanszékek Help 
  2.SZG.50.30 Szakirányválasztás: bírálati szakasz A tanulmányi rendszer kliens programjában. 2023.04.10 2023.04.14 tanszékek Help 
Az esemény véget ért  1.KIV.10.10 Kivetési paramétertáblák Az automatikus kivetés készítéshez szükséges paramétertáblák elkészítése, aktualizálása és eljuttatása a HSZI-re. 2022.08.14 Hallgatói Szolgáltató Iroda Tanulmányi Osztályok Help 
  2.KIV.10.10 Kivetési paramétertáblák Az automatikus kivetés készítéshez szükséges paramétertáblák elkészítése, aktualizálása és eljuttatása a HSZI-re. 2023.01.16 Hallgatói Szolgáltató Iroda Tanulmányi Osztályok Help 
Az esemény véget ért  1.SZG.20.10 Kurzushirdetés az őszi félévre oktatói weben és a kliensben 2022.09.19 TR-üzemeltetés tanszékek Help 
  2.VZS Vizsgaidőszak Szenátusi döntés alapján. 2023.05.15 2023.06.24 tanszékek hallgatók, oktatók Help 
  2.VZS.20.40 Utóvizsga-időszak Szenátusi döntés alapján. 2023.06.26 2023.07.01 tanszékek hallgatók, oktatók Help 
  1.SZG.50.40 Szakirányválasztás: reklamáció A tanulmányi osztályon. 2022.11.21 2022.11.23 hallgatók Help 
  2.SZG.50.40 Szakirányválasztás: reklamáció A tanulmányi osztályon. 2023.04.17 2023.04.19 hallgatók Help 
  2.SZG.40 Tavaszi szünet Szenátusi döntés alapján. 2023.04.06 2023.04.11 hallgatók, oktatók Help 
  2.SZG.10.20 Gólya-import A felvett hallgatók adatainak átemelése a központi felvételi (Gólya) rendszerből. Vonalhúzás után rögtön kezdődik. TR-üzemeltetés, Tanulmányi Osztályok Help 
  1.KIV.20.50 Rendezetlen kivetések: elektronikus felszólítás önköltség, eljárási díjak, stb. 2022.11.08 2022.11.08 TR-üzemeltetés Help 
  1.KIV.20.55 Rendezetlen kivetések: írásbeli felszólítás önköltség, eljárási díjak, stb. 2022.11.14 2022.11.14 Hallgatói Szolgáltató Iroda Help 
  2.KIV.20.50 Rendezetlen kivetések: elektronikus felszólítás önköltség, eljárási díjak, stb. 2023.04.21 2023.04.21 TR-üzemeltetés Help 
  2.KIV.20.55 Rendezetlen kivetések: írásbeli felszólítás önköltség, eljárási díjak, stb. 2023.04.25 2023.04.25 Hallgatói Szolgáltató Iroda Help 
Az esemény véget ért  1.KIV.10.30 Kivetések (kiírások) rögzítése a TR-ben Egyedi kiírási listák eljuttatása a HSZI-re. Automatikus kivetéskezelésnél erre nincs szükség. 2022.08.22 2022.08.22 Tanulmányi Osztályok Hallgatói Szolgáltató Iroda Help 
  2.KIV.10.30 Kivetések rögzítése az ETR-ben önköltség, eljárási díjak, stb. 2023.01.24 2023.01.24 Tanulmányi Osztályok Hallgatói Szolgáltató Iroda Help 
  2.SZG.10 Vonalhúzás A felvételi ponthatárok országos publikálása. Tanulmányi Osztályok Help 
Az esemény véget ért  3.SZG.10 Vonalhúzás A felvételi ponthatárok országos publikálása. 2022.07.21 2022.07.21 Tanulmányi Osztályok Help 
  2.SZG.10.10 Félévemelés A befejezett vagy az abszolutóriummal rendelkező képzések nem emelődnek. 2023.01.13 2023.01.15 Tanulmányi Osztályok TR-üzemeltetés Help 
  1.SZG.50.10 Szakirányválasztás: előkészítési határidő Választható készletek és létszámok beállítása a kliens programban. 2022.11.03 2022.11.03 TR-üzemeltetés Tanulmányi Osztályok, tanszékek Help 
  2.SZG.50.10 Szakirányválasztás: előkészítési határidő Választható készletek és létszámok beállítása a kliens programban. 2023.03.30 2023.03.30 TR-üzemeltetés Tanulmányi Osztályok, tanszékek Help 
  3.SZG.10.10 Félévemelés A befejezett vagy az abszolutóriummal rendelkező képzések nem emelődnek. 2023.07.07 2023.07.09 Tanulmányi Osztályok TR-üzemeltetés Help 
  3.SZG.10.20 Gólya-import A felvett hallgatók adatainak átemelése a központi felvételi (Gólya) rendszerből. Vonalhúzás után rögtön kezdődik. TR-üzemeltetés, Tanulmányi Osztályok Help 
  1.SZG Szorgalmi időszak Szenátusi döntés alapján. 2022.09.05 2022.12.10 tanszékek hallgatók, oktatók Help 
  2.SZG Szorgalmi időszak Szenátusi döntés alapján. 2023.02.06 2023.05.13 tanszékek hallgatók, oktatók Help 
  1.VZS.20.33 Záróvizsgások kredittúllépés-vizsgálata A bejegyzett abszolutóriummal rendelkező hallgatók esetén az utolsó félévben felvett kurzusok is beszámítanak a 10%-os kredittúllépési díjba. 2023.01.06 2023.01.06 TR-üzemeltetés Help 
  2.VZS.20.33 Záróvizsgások kredittúllépés-vizsgálata A bejegyzett abszolutóriummal rendelkező hallgatók esetén az utolsó félévben felvett kurzusok is beszámítanak a 10%-os kredittúllépési díjba. 2023.06.02 2023.06.02 TR-üzemeltetés Help 
  1.VZS.X Téli szünet 2022.12.24 2023.01.01