Megnyitás- és zárásrend kurzusfelvételhez, vizsgajelentkezéshez

  • Kurzusfelvétel
  • Vizsgajelentkezés

MEGNYITÁS karonként
óra/nap 6:00 17:00 20:00
2015-01-26H ZMK, MGK, MKETSZKGTK
2015-01-27K TTIKJGYPKBTK
2015-01-28Sze ÁJTKÁOK, FOKGYTK
2015-01-29Cs SZTE
2015-02-01V (XT+), (XN+)

SZTE Tanárképző, általánosan művelő, nyelvi és testneveléskurzusok: minden kar számára közös. Térítésmentes nyelvi és testneveléskurzusok az SZTE szabályzatában meghatározott mértékben vehetők fel.
(XT+), (XN+) Vasárnap 06:00-tól azok is vehetnek fel testnevelés kurzust, akik már teljesítették a kötelezőt vagy két kurzust szeretnének felvenni. Vizsgára való jelentkezésnél nincs efféle korlátozás.

Vizsgajelentkezés esetén a megnyitás a saját karinál korábban is történhet, amennyiben több karról is jöhet vizsgázó ugyanoda!

ZÁRÁS karonként
óra/nap 23:59
2015-02-15V TTIK, ZMK, MGK, MK, ETSZK, GTK, JGYPK, BTK, ÁJTK, ÁOK, FOK, GYTK, SZTE, SZTE mestertanári kis képzések (MTM, MSZGY), (XT+), (XN+)
2015-02-22V SZTE XN csak felv., GTK nappali csak felv.
2015-03-01V Doktori képzések (PhD)+XD

csak felv. Néhány esetben a kurzusfelvétel tovább tart, mint a kurzusok leadása, tehát a normál zárástól kezdve egészen eddig az időpontig már csak új kurzust lehet felvenni az adott típusból, de leadni már nem lehet őket. Később pedig már sem felvenni sem leadni nem lehet ezeket.