Megnyitás- és zárásrend kurzusfelvételhez, vizsgajelentkezéshez

  • Kurzusfelvétel
  • Vizsgajelentkezés

MEGNYITÁS karonként
óra/nap 6:00 17:00 20:00
2017-08-28H ZMK, MGK, MKETSZKGTK
2017-08-29K TTIKJGYPKBTK
2017-08-30Sze ÁJTKÁOK, FOK, GYTK
2017-08-31Cs SZTE
2017-09-03V (XT+), (XN+)

SZTE Általánosan művelő (XA), nyelvi (XN), testneveléskurzusok (XT): minden kar számára közös. Térítésmentes nyelvi és testneveléskurzusok az SZTE szabályzatában meghatározott mértékben vehetők fel.
(XT+), (XN+) Azok is vehetnek fel testnevelés (XT+) kurzust, akik már teljesítették a kötelezőt vagy két kurzust szeretnének felvenni. * További nyelvi (XN+) kurzusok vehetők fel a heti 4 (2×2) órán felül.

Vizsgajelentkezés esetén a megnyitás a saját karinál korábban is történhet, amennyiben több karról is jöhet vizsgázó ugyanoda!

ZÁRÁS karonként
óra/nap 23:59
2017-09-28Cs TTIK, ZMK, MGK, MK, ETSZK, GTK, JGYPK, BTK, ÁJTK, ÁOK, FOK, GYTK, SZTE, SZTE mestertanári kis képzések (MTM, MSZGY), SZTE XN csak felv., (XT+), (XN+), GTK nappali csak felv.
2017-10-09H Doktori képzések (PhD)+XD

csak felv. Néhány esetben a kurzusfelvétel tovább tart, mint a kurzusok leadása, tehát a normál zárástól kezdve egészen eddig az időpontig már csak új kurzust lehet felvenni az adott típusból, de leadni már nem lehet őket. Később pedig már sem felvenni sem leadni nem lehet ezeket.