Átlagszámítás

szerző: Racskó Tamás 31. May 2010 10:14

A 2006. évben életbe lépett felsőoktatási törvény (Ftv., 2005. évi CXXXIX. törvény) előírja a hallgatók teljesítményeinek nyomon követésére megengedett mérőszámok (kreditindexek, átlagok) kiszámításainak algoritmusait. A 2006/2007 őszi félévétől kezdődően az átlagszámítás a .ETR-ben is ennek megfelelően történik.

Az ETR3-ban szakátlagok, indexátlagok (vagyis törzslapátlagok) és képzési átlagok (azaz kpr.-átlagok) tarthatóak nyilván félévenként. Mindegyik többféle algoritmussal (képlettel) számolható és a különböző algoritmusok eredményei tárolhatóak is. Az SZTE ETR3 hagyományos átlagként, kreditindexként, korrigált kreditindexként, súlyozott tanulmányi átlagként, ill. kumulált relatív összteljesítményként tárolja az alábbi algoritmusok szerinti értékeket. Tárolódik a félévenként teljesített (kredit_1), felvett (kredit_2), ill. a lezárt félévekre göngyölt (kredit_3) kreditpont is.

Az átlagok és a kreditpontok a "indexzáráskor" (azaz a törzslap zárásakor) számolódnak ki, ill. tárolódnak el. A törzslap felnyitása és újra lezárása esetében az adatok újraszámolódnak.

Az átlagok főként a hallgatói ösztöndíjak megállapításához, az átsorolási döntéshez stb. szükségesek. Az egyes karok ösztöndíjszabályzatai határozzák meg, hogy melyik átlag, vagy átlagok szolgálnak az ösztöndíj kiszámításának alapjául.

A tanulmányaikat nem kreditrendszerben folytató hallgatók teljesítményeinek mérésére a hagyományos átlag alkalmas. A hagyományos átlag fogalmát az Ftv. nem definiálja. A tanulmányi rendszer a hagyományos átlagot a korábbi algoritmus szerint, változtatás nélkül számolja.

A tanulmányaikat kreditrendszerben folytató hallgatók teljesítményeinek mérésére a kreditindex, a korrigált kreditindex és a súlyozott tanulmányi átlag bármelyike alkalmas. Az átsoroláskor az Ftv. alapján a korrigált kreditindex kerül figyelembe vételre. Mindhárom említett mutatóba csak a sikeres teljesítések eredményei számítanak.

Egy teljesítés (felvett kurzus vizsgaidőszakbeli vizsgával vagy szorgalmi időszakban való teljesítés) átlagba számítható paraméterei (tulajdonságai) a következők.

Jel Megnevezés
Megjegyzés
ei a teljesítés eredménye
Ötfokozatú értékelés esetében a lehetséges értékek: 1, 2, 3, 4, 5. Háromfokozatú értékelés esetén a lehetséges értékek: 1, 3, 5. (Kétfokozatú – aláírás – értékelés esetében nincs átlagba számítható érték, az átlagszámító algoritmusok mindegyike figyelmen kívül hagyja.)
ki a kurzus kreditpont értéke
A 0 kreditpont értékű teljesítéseket csak a hagyományos átlagszámító algoritmus veszi figyelembe.
si a teljesítéstípus súlya
Általában ez az érték 1 (egy) az átlagba számító teljesítések esetében. Egyes karokon még lehetnek még kifutó teljesítéstípusok, amelyek súlya 2 vagy 3. A súly csak a hagyományos átlagban játszik szerepet.
tΣ
a sikeresen teljesített kurzusok összesített kreditpontszáma
fΣ a felvett kurzusok összesített kreditpontszáma

A képletekben a fenti jelöléseket indexekkel használjuk:

Mutató
  Képlet
Belső szinonima
Hagyományos átlag
=
Σ(si × ei) / Σ(si) atlag_1
Kreditindex
= Σ(ki × ei) / 30
 atlag_2
Korrigált kreditindex =
kreditindex × (tΣ / fΣ)
 atlag_3
Súlyozott tanulmányi átlag
=
Σ(ki × ei) / tΣ atlag_4
Kumulált relatív összeteljesítmény
=
Σ(tΣ / 30) / n × 100 
a  tanulmány eddigi lezárt n db félévére
atlag_5

 A kumulált relatív összteljesítmény a félévenként kívánatos 30 kreditponthoz képesti %-os teljesített érték, az eddigi félévekben ettt előrehaladás tájékoztató mérőszáma.

Az átlagszámításokban szereplő teljesítések

 • Egyik átlagba sem számít be az EGYÉB képzésre felvett kurzus teljesítése, valamint a mesterképzésbe jutáshoz szükséges kreditek megszerzését biztosító, a tanulmányokkal párhuzamosan hallgatott ún. mesterelőfeltételt pótló tárgyak.
 • A képzés átlagszámításban a képzés, a becsatolt képzések, az általánosan művelő virtuális képzés és (amennyiben a képzés „tanárképes”) a tanárképző virtuális képzés teljesítései szerepelnek. A virtuális képzés kara megegyezik a képzés karával, kivéve BTK, TTK.
 • A törzslap átlagszámításban a törzslaphoz rendelt minden képzés teljesítései szerepelnek.
 • A szak átlagszámításban a szakhoz rendelt minden törzslap képzéseinek teljesítései szerepelnek.
 • A hallgató elektronikus indexében az adott félévre felvett kurzusok jóváírt teljesítései csak akkor szerepelnek az átlagszámításban, ha a jóváírás "jeggyel átlagba" típusú.
 • Amennyiben a törzslap, ill. szak képzései között államilag finanszírozott és államilag nem finanszírozott képzések is szerepelnek, az átlagok az államilag finanszírozott képzésekre vannak szűkítve.

Kari specialitások

 • ÁOK: A hagyományos átlagban a szabadon választható tárgyelemek kurzusainak teljesítései nem szerepelnek.
 • BTK – TTK szakpáros közös kifutó képzések szakátlagai mindkét karon mindkét képzés figyelembevételével számítódnak.
 • BTK – TTK szakpáros közös kifutó képzések képzési átlagai mindkét karon a kar képzésének és mindkét kar virtuális képzéseinek figyelembevételével számítódnak.
 • ZFK: A teljesítések eredményei – egyes teljesítéstípusok esetében – 1 és 5 közötti kettő tizedesjegyű értékek is lehetnek.

Megjegyzések

 • A Munkaasztal/Tanulmányok/Ereményrögzítés felület jobb alsó részén az [Index] gomb kínálja fel a "Lezárás" funkciót, ennek kiválasztásával hajtatjuk végre az átlagok kiszámítását és tárolását. A Munkaasztal fő ablaka – amelyen az átlagok is látszanak – lehet, hogy csak akkor frissül, ha közben másik hallgató kezelésére vagy másik félévre térünk át, majd vissza a lezárt indexre.
 • Az [Index] gombbal kiválasztható "Lezárási információk" funkció a dokumentumban használt rövid elnevezések szerinti táblázatban adja a szak, törzslap és képzés(ek) adatait. NB. Ha a legutolsó indexzárás óta a hallgató tanulmányi adatai visszamenőleg módosultak, akkor a lezárási információban kijelzett adatok eltérhetnek a már nyilvántartott féléves adatoktól. – A kurzusfelvételek státuszai befolyásolják az átlagot:
Kód
Státusz
Megnevezés
Jegy?
Leírás
Kreditbe?
Átlagba?
-3
NEMSZÁMÍT
Nem számít teljesítésnek
I
N N
-2 LEADOTT
Leadott kurzus / visszavonult
N A hallgató álltal felvett, de később leadott kurzus
N N
-1
TÖRÖLT
Törölt kurzus
N
A hallgató álltal felvett, de egyéb körülmények miatt később törölt kurzus
N
N
0
Normál Normál
I Normál
I
I
1 Felmentve
Felmentve (jeggyel átlagba, kredit elismerve)
I
Felmentve (jeggyel átlagba, kredit elismerve)
I
I
2
Felmentve
Felmentve (jegy nélkül, kredit elismerve)
N
Felmentve (jegy nélkül, kredit elismerve)
I
N
3
Külön felvette Külön felvette (átlagba nem számít, kredit nincs elismerve)
I Teljesítve (átlagba nem számít, kredit nincs elismerve) N
N
4
Felmentve Felmentve (jeggyel átlagba, kredit nincs elismerve)
I Felmentve (jeggyel átlagba, kredit nincs elismerve) N
I
6 Különbözeti Kölönbözeti (jeggyel átlagba, kredit nincs elismerve)
I Kölönbözeti (jeggyel átlagba, kredit nincs elismerve)
N
I
 • Jegy? Az elektronikus indexbe kerülhet-e értékelés, avagy nem.
 • Kreditbe? Felvett/Teljesített kreditpontszámba beszámít-e, avagy nem.
 • Átlagba? Hagyományos átlagba, ill. a kreditindexne beszámít-e, avagy nem. Ha igen, Jegy? = I kell legyen.
Eredeti szerző: Makay Árpád

Categories: *Mindenkinek | Ügyrend

Keywords: , ,

Powered by BlogEngine.NET 1.4.5.7

Legfrissebb ● Recent

Címkefelhő ● Tag Cloud