Mestertanár hallgatók megszerzett kreditjei az egyes mérföldköveken

szerző: Racskó Tamás 7. June 2010 16:27

A lista elérhető:

Az ETR webes felületén az Információk / Dinamikus információk menüpontban 'Mestertanár hallgatók megszerzett kreditjei az egyes mérföldköveken' néven.  Ha ez a lista önnél nem látható, de munkájához szükséges, a munkahelyi vezetőjének ellenjegyzésével kérjen rá jogot a help desken keresztül.

A lista célja:

… hogy információt adjon a BTK Neveléstudományi Intézet munkatársainak, a szakvezetőknek és az érintett TO-k dolgozóinak a tanári mesterszakos hallgatók létszámáról és előrehaladásáról. Felhasználható egyrészt a hallgatók adatainak ellenőrzésére, másrészt z oktatásukhoz szükséges erőforrások tervezésére. Az eredményképernyő a vágólapon keresztül átvihető Excelbe, és ott az adatok szűrhetők, tovább alakíthatók, aggregálhatók.

A lista paraméterei:

Ciklus:
Kiválasztandó a tárgyciklus, ha nem választunk, akkor a rendszer az aktuális félévet veszi. Ezt a ciklust két helyen veszi figyelembe a lekérdezés:
  • Csak azokat a képzéseket jeleníti meg, amelyek nem befejezettek, vagy befejezési dátumuk nagyobb, mint a tárgyciklus kezdete.
  • A félévfüggő adatoknak (pl. állapot) a tárgyciklusban érvényes értéke jelenik meg.

 

A lista által szolgáltatott adatok:

A lista hallgatónként rendezett és hallgatónként annyi sor jelenik meg benne, ahány mestartanári képzése van a hallgatónak, ez 3-4 sort jelent: az 1. és a 2. "szakot", valamint az öszefüggő közoktatási szakmai gyakorlatot és a pedagógia-pszochológia modult. Az oszlopok többsége csak az adott képzésre vonatkozó adatokat tartalmazza, de néhány oszlop (amelyek a szak adataira vonatkoznak) azonos minden összetartozó hallgatói sor esetén.

Tipp:  Ha minden hallgatóra csak egy sort szeretne kapni, akkor a táblázatot vigye át Excelbe és ott az Adatok / Szűrő / Autoszűrőt bekapcsolva a 'Tanárszak' oszlopnál szűkítsen csak az '1.' értékre.

Az eredménytáblázat oszlopai:

Oszlop
Leírás
Azonosító (EHA)
A hallgató egyértelmű azonosítója az ETR-ben
Név
A hallgató neve
Kar
Annak a karnak a rövidítése, amely a szak egészét kezeli az ETR-ben
Bem. kód
A Gólya-programban a szakra felvételkor megadott, a hallgató korábbi tanulmányaira jellemző, és az automatikus mérföldkő-jóváírást vezérlő kód (vö. [>>])
Bem. félév
A hallgató szakon végzendő tanulmányainak a bemeneti kód alapján "kalkulált" hossza félévekben, vagy '?' ha nem számítható. – NB. A 'Becs.képz.félév' és 'Hallg.szak.félév' oszlopokkal harmonizálnia kell, ha nem, akkor vélhetően ellentmondóan vannak a hallgató adatai kitöltve az ETR-ben.
Tagozat
A hallgató képzési munkarendje a szakon
Állapot
A hallgató állapota a tárgyfélévben az adott képzésen (a hallgatói sorok tartalma eltérhet, ha a azokon nem egyformán halad). A '-'jelzi, hogy a hallgatónak a tárgyévben nincsenek féléves adatai (mert pl. nem kezdte meg a képzést).
Kezdő szem.
A hallgató kezdő (első aktív) szemesztere az adott képzésen; vagy '-', ha nem volt (még) ilyen
Akt. félév
A hallgató aktuális féléve az adott képzésen; vagy 0, ha nem kezdte le. – NB. Az aktuális félév nem feltétlenül egyezik meg a hallgató eddigi tanulmányi féléveinek számával, technikai okokból a TO eztettől eltérő értékre is állíthatja!
Becs.képz.félév
A hallgató becsült képzési ideje a szakon. A becslés a jóváírt mérföldköveken alapul (vö. 'MK-A' – 'MK-C' oszlopk) – NB. A 'Bem.félév' és 'Hallg.szak.félév' oszlopokkal harmonizálnia kell, ha nem, akkor vélhetően ellentmondóan vannak a hallgató adatai kitöltve az ETR-ben.
Hallg.szak.félév
A hallgató szakjához az ETR-ben beállított képzési idő félévekben: az automatikus mérföldkő-jóváírás állítja be, de a TO-nak kell karbantartania. – NB. A 'Bem.félév' és 'Becs.képz.félév' oszlopokkal harmonizálnia kell, ha nem, akkor vélhetően ellentmondóan vannak a hallgató adatai kitöltve az ETR-ben.
Kpr.-röv.
Az ETR-es képzési program (kpr.) rövidítése
Kpr.-név
Az ETR-es képzési program (kpr.) neve
Tanárszak
A képzési program típusa: '1.' jelzi az első "tanárszakot", '2.' a másodikat, 'behívott' áll az összefüggő szakmai gyakorlat és a ped-pszi modul esetén.
Telj.kr.
A szakon eddig teljesített kreditek száma (tkp. az 'MK-A', 'MK-B' és 'MK-C' oszlopok értékének összege a hallgató szakának minden sorára)
MK-A
A képzési program 'A' jelű mérföldkövén megszerzett kreditek száma. A szögletes zárójel a bemeneti feltételek miatt a mérföldkövön automatikusan jóvárt kredite jelzi. A '-' jelentése: a képzési programban nincs ilyen mérföldkő, vagy nincs még rajta semmilyen teljesítés. (Vö. [>>])
MK-B
Mint 'MK-A', csak a 'B' jelű mérföldkőre.
MK-C
Mint 'MK-A', csak a 'C' jelű mérföldkőre.
Szakm.zárószig.
A szakmai zárószigorlat teljesítésének dátuma az adott képzésen. '-', ha a hallgató még nem teljesítette az adott képzésen a szakmai zárószigorlatot, vagy a megfelelő tárgyelem nincs szakmai zárószigorlatként megjelölve a tantervben.
Tan.csop.
A hallgató tanulócsoportja: a TO által kezelt adat. Egyes karok esetén (kül. a BTK-nál) megfelel a bemenetifeltételek és teljesítendő kreditek szerinti csoportosításnak.

 

 

Categories: Szakvezetők | TO-k | Mestertanár | Webes listák

Keywords: ,

Powered by BlogEngine.NET 1.4.5.7

Legfrissebb ● Recent

Címkefelhő ● Tag Cloud