Várható hallgatói létszám kurzuson (tárgyelemen) tanszékenként

szerző: Pataki Erzsébet 23. June 2010 10:03

A lista a WEB / Tanszéki adminisztrátor /Információk / Dinamikus információk között található.

A lista feladata: a megadott tanszékhez tartozó összes olyan tárgyelem listája hallgatói létszámmal, képzési programonként, amiknek a tantárgya kötelező vagy kötelezően választható, de a számolt hallgatók még nem teljesítették. Vagyis egy adott jogosultsági körre azt mutatja, hogy adott tárgyelemhez hány olyan hallgató tartozik, akiknek
•    a tárgyelem tantárgya valamely szakján vagy behívott képzésén kötelező vagy kötelezően választható,
•    a tárgyelem maga kötelező, és nem ismételhető,
•    a hallgató aktuális félévszáma a lekérdezés félévében nagyobb vagy egyenlő mint a tárgyelem ajánlott féléve vagy a tárgyelem ajánlott féléve 0,
•    a tárgyelem nincs teljesítve.
Amennyiben az adott tárgy nincs benne minden ösvényben, a hallgató akkor számolódik, ha az ösvényen meg van adva szakirány, és ez a szakiránya a hallgató képzéséhez csatolva van.

Ha csak olyan ösvényben van a mérföldkő, ahol az abszolutóriumon kívüli, a képzésen kívüli vagy az összkreditbe nem számít pipa be van pipálva, akkor ezen hallgatók kimaradnak. 
Jogosultságkezelés: A lista a tanszéki adminisztrátori joggal rendelkezőknek látható. Ezen belül is csak azok a tanszékek (tanszékcsoportok, intézetek) kérdezhetők le, ahol a felhasználónak kurzuskezelési joga van.

Bemenő paraméterek:
1.    Kezelési kör
2.    Tanszék /Tanszékcsoport: tanszékcsoport választásánál a hozzá tartozó tanszékek tárgyelemei nem lesznek itt.
3.    Ciklus: azt a ciklust kell választani, ahol a kurzust meg kellene hirdetni. A hallgatóknak a ciklust megelőző félévben ellenőrizzük a képzését és a szemeszterét. Az 1-gyel megnövelt szemeszter számmal lesz összevetve a tárgyelem ajánlott féléve.
A listán található hallgatói szám, azon hallgatók száma, akiknek a szemeszterszáma megadott félévben egyenlő vagy nagyobb lesz az ajánlott félév számánál. Ha a tárgyelem ajánlott féléve 0 (nincs megadva ajánlott félév), a hallgató aktuális féléve nem számít, csak a nem teljesítés ténye.


Példa: Ha a választott félév 2010-2011-1. félév, és az X tárgyelem ajánlott féléve 3, akkor az utolsó oszlop azt a számot mutatja, hogy hány olyan hallgató van, akiknek ez a tárgyelem kötelező, nincs teljesítve, és az aktuális félévük 2010-2011-1. félévben 3 vagy annál nagyobb.

Megjegyzés: A várható létszám csak egy becslés, mivel a hallgató tényleges kurzusfelvétele egyéni döntés, számos tényező befolyásolja. Ezért a lekérdezés a gyorsabb futás érdekében nem vizsgálja, hogy a tárgyelemnek esetleges előfeltételeit a hallgató teljesítette-e.

Készült: 2010.06.23., Varga Zsuzsanna / Pataki Erzsébet (javítva: 2012.08.21)

Categories: Tanszéki adminisztrátorok | Webes listák

Keywords:

Powered by BlogEngine.NET 1.4.5.7

Legfrissebb ● Recent

Címkefelhő ● Tag Cloud