FIR: OEP-hibalista a FIR-ből generált tb-jelentésekből

szerző: Racskó Tamás 19. July 2010 17:38

Háttérinformációk: 2010. elejétől nem közvetlenül a felsőoktatási intézmények jelentik a tb-nek a hallgatókat, hanem a FIR. Ezen jelentés során további problémák lehetnek, amely a FIR-ben önmagában nem jelentkezett, hanem a tb-jelentést fogató Országos Egészségügyi Pénztár (OEP) találta problémásnak. 2010. júliusától a FIR ezt az OEP-es hibalistát külön úton megküldi a felsőoktatási intázményeknek.

A lista funkciója, hogy a visszakapott OEP-hibalistát a tanulmányi osztályok megtekinthessék, és ha szükséges, annak alapján az adatokat az ETR-ben javítsák. A javított adatok a következő küldési alkalommal (minden hónap 1-je és 15-e körül) lesznek a FIR-be elküldve, ahonnan a FIR a saját ütemében jelenti tovább az adatváltozást az OEP-nek.

A lista elérhető:

 • Az Admin modul Készletek ikonjának Ellenőrző / hibalisták pontjában a FIR ágon 'OEP-hibalista a FIR-ből generált tb-jelentésekből' név alatt.
 • A Diákigazolvány modul Rendszer ikonjának Ellenőrző listák pontjában a FIR ágon 'OEP-hibalista a FIR-ből generált tb-jelentésekből' név alatt.

A lista paraméterei

 • Kezelési kör: Az ebbe a kezelési körbe tartozó személyek adatai kerülnek kilistázásra, az "SZTE" kör mindenkit listáz. Az alapérték a korábban a modul felületén kiválasztott kezelési kör (annak hiányában az "SZTE").
 • Hónap: A hibalista visszaküldésének a hónapja (ÉÉÉÉ.HH). Ez a dátum közvetlenül nem függ össze az adatok FIR-be küldési dátumáva, a köztes adatfeldolgozások miatt a hibalista a beküldést egy vagy akár több hónappal is követheti.

A lista eredménye

A lista intézmény, kar és azon belül EHA szerint rendezett. Némileg más az adattartalom attól függően, hogy a FIR 1. változatával ("FIR v1"), vagy a 2. változatával ("FIR v2") történt-e a hallgatók bejelentése.

Oszlopnév
Leírás
Intézmény
Az intézmény rövidítése (SZTE v. GFHF)
Kar
A kezelési kör rövidítése
Azonosító (EHA)
Az ETR-es személyazonosító. — NB. Ezt az adatot az ETR-üzemeltetés teszi a listához a kapott oktatási azonosító alapján
Név (FIR-ben)
A személy neve (a hibalistáról, ahogy a FIR-ben, ill. az OEP-nél szerepel)
Okt. azon.
A FIR által adott oktatási azonosító
Taj A személy taj száma az OEP szerint, esetleg a FIR-ben lévő ellentmondó taj szám:
 • Ha a következő oszlop (Taj OEP-nél) üres, akkor itt az adott névvel, anyai névvel és születéssel rendelkező személy OEP-nyilvántartás szerinti taj száma áll;
 • Ha a Taj OEP-nél rovat nem üres, akkor itt a FIR-ben lévő, de az OEP-nyilvántartásnak ellentmondó taj szám szerepel.
Taj OEP-nél
A taj szám az OEP szerint, ha az eltér a FIR által ismerttől
Szül. hely A születési hely (a hibalistáról) — NB. Ha üres, akkor pótlandó!
Szül. idő
A születési idő (a hibalistáról) — NB. Ha üres, akkor pótlandó!
Állampolg. Az állampolgárság 3 jegyű országkóddal kifejezve (a hibalistáról) — NB. Ha üres, akkor pótlandó. Ugyanakkor 'Hibakód 1.' = 4 esetén az üres rovat nem feltételnül jelenti azt, hogy a FI-ből ez az adat hiányzik!
Anyja neve
Az anya születéskori neve (a hibalistáról)
Jogv. kezd
A jogviszony kezdete a FIR-ben (a hibalistáról)
Jogv. vége
A jogviszony vége a FIR-ben (a hibalistáról) — NB. A FIR v1 alatt bejelentett hallgatóknál jövőbeli dátum is állhat itt.
Tagozat
A tagozat kóddal: 'N' = nappali, 'L' = levelező
Jogv. jelentve?
Van-e FIR-jelentés róla az OEP felé? — 'I' : igen, 'N' : nem, egyéb: hosszabb leírás
Utolsó félév
Az utolsónak FIR-be jelentett félév – FIR v2-ből történő jelentéseknél
Megjegyzés
A hibalistán szereplő megjegyzés
Hónap
A hibalista megküldésének időpontja (ÉÉÉÉ.HH) — NB. Ezt az adatot az ETR-üzemeltetés teszi a listához a kapott oktatási azonosító alapján
Hibakód 1.
A fő hibakód: feloldását a Hibaszöveg mező tartalmazza (a kód értelmezéséhez vö. "Tájékoztató a hibás adatokról, a javítás módjáról" c. dokumentumot)
Hibakód 2.
A részletező hibakód FIR v2-es jelentés esetén: feloldását a Hibaszöveg mező tartalmazza (a kód értelmezéséhez vö. "Tájékoztató a hibás adatokról, a javítás módjáról" c. dokumentumot)
Hibastátusz
A részletező hibakód FIR v1-es jelentés esetén: feloldását a Hibaszöveg mező tartalmazza (a kód értelmezéséhez vö. "Tájékoztató a hibás adatokról, a javítás módjáról" c. dokumentumot)
Hibaszöveg
A kódolt hibaszövegesen feloldva — NB. Ezt az adatot az ETR-üzemeltetés teszi a listához a kapott oktatási azonosító alapján

 


 

A hibakódok és értelmezésük (a 2010.07 havi állapot szerint)

Hibakód 1.
Hibakód 2.
Hibastátusz
Hibaszöveg / Javasolt teendő:
1, 2, 3
1

A bejelentett taj passzivált állapotú. A bejelentésben szereplő időszakra ehhez a taj számhoz nem lehet jogviszonyt létrehozni. (A hallgató külföldi állampolgár, így biztosítással nem rendelkezhet alanyi jogon, kivéve, ha miniszteri ösztöndíjjal rendelkezik.) Kérjük a hallgató állampolgárságát ellenőrizni, szükség esetén a FIR-ben módosítani.
 • A hallgató taj száma az ETR-ből törlendő a HSZI által. 
1, 2, 3
2

A bejelentett személy neve vagy születési dátuma eltérően szerepel a taj-nyilvántartásban. Kérjük az adatok ellenőrzését és szükség szerint módosítását a FIR-ben.
1, 2, 3 3
A bejelentett taj szám nem szerepel a nyilvántartásban, de a jelentés formailag hibátlan. Kérjük a megadott taj számot ('Taj OEP szerint' oszlop) a FIR-ben megadni.
1, 2, 3
4
A bejelentett személy születési dátuma / neve eltérően szerepel a taj-nyilvántartásban. A megadott taj szám nem a hallgatóhoz tartozik. Kérjük a megadott taj számot ('Taj OEP szerint' oszlop) a FIR-ben megadni.
 • Feltételezhetően a hallgatónál az ETR-ben más szermély taj száma lett megadva. Két jellemző eset lehetséges:
  • Ha az ETR-ben nem a 'Taj OEP szerint' oszlopban lévő taj szám áll, akkor a hallgató taja a HSZI által az ETR-ben megváltoztatandó a 'Taj OEP szerint'-re.
  • Ha az ETR-ben a 'Taj OEP szerint' oszlopban lévő taj szám áll, akkor más intézmény megváltoztatta a FIR-ben lévő adatokat. Az ETR-üzemeltetés értesítendő, hogy a hallgató ETR-beli taj számát újólag le kell jelenteni a FIR-be.
1, 2, 3 5
A taj-nyilvántartás szerint a hallgató a bejelentésen lévőtől eltérő állampolgárságú. Kérjük az állampolgárság ellenőrzését és szükség esetén módosítását a FIR-ben.
1, 2, 3 6
A jogviszony már szerepel a nyilvántartásban, de eltérő jogviszonykezdet-dátummal. Kérjük a jogviszony kezdetének és a féléves lejelentéseknek az ellenőrzését.
 • Ellenőrizni kell a hallgató jogviszonyának kezdődátumát: amennyiben az el lett gépelve, javítani kell. Ha helyes, akkor a probléma helyileg nem javítható, és amennyiben a hallgató biztosított státusú (azaz kb. 'Jogv. jelentve?' = 'I'), úgy korrigálni sem szükséges. Egyébként az ETR-üzemeltetésen keresztül a FIR-rel, ill. az OH.-val kell felvenni a kapcsolatot. A probléma oka, hogy a hallgató előzmény- vagy párhuzamos tanulmánya átfedő, és ilyenkor az OEP rendszere a később induló jogviszonynál ezzel a jelzéssel él (de az előbb induló jogviszony elfogadása miatt a hallgató még biztosított státusú lehet). Tipikusan ilyen helyzetek:
  • A hallgató a középiskola után felvételizett és a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) a később lejáró diákigazolvány miatt csak a tárgyév október 31-ével zárta le a középiskolai tanulmányokat (tehát itt két hónapnyi kettős jogviszony van).
  • A hallgató másik felsőoktatási intézményből jelentkezett át, de a küldő intézmény az ottani jogviszonyát nem zárta le a FIR-ben, vagy átfedő végdátumot adott meg.
  • A hallgatónak a FIR-ben és a KIR-ben nem nyilvántartott, de az OEP-nek jelentett párhuzamos tanulmánya van (pl. OKJ-s képzés).
1, 2, 3 7
Az APEH-től érkező bejelentésen lévő kapcsolati azonosító - a taj-nyilvántartás szerint - más személyhez tartozik. Kérjük az összes FIR-ben szereplő adat ellenőrzését.
4
8
2
Kérjük a hallgató születési dátumát ellenőrizni, szükség esetén javítani a FIR-ben.
4
8 32
Kérjük a hallgató taj számát a FIR-ben megadni.
 • A hallgatónak nincs az ETR-ben taj száma. Ekkor a 'Taj' oszlopban lévő, OEP-től származó adat rögzítendő a HSZI által.
 • A hallgatónak az ETR-ben van taj száma. Ez esetben az ETR-üzemeltetésen keresztül tisztázandó, hogy az ETR-ben rögzített taj jelentésre került-e a FIR-be.
  • Ha még nem került jelentésre, akkor az azt akadályozó ok (ha ilyen van) elhárítandó és a taj szám bejelentendő.
  • Ha már jelentésre került, akkor vélhetően más intézmény törölte a FIR-ben lévő adatot. Az ETR-üzemeltetésnek ilyenkor a hallgató ETR-beli taj számát újólag le kell jelenteni a FIR-be.
4
8 34
Kérjük a hallgató születési dátumát is és a taj számát is ellenőrizni, szükség esetén a FIR-ben javítani és megadni.
4
8 256
Kérjük a hallgató születési helyét a FIR-ben megadni.
4
8 288
Kérjük a hallgató taj számát és állapolgárságát a FIR-ben megadni.

 

Categories: HSZI | TO-k | FIR

Keywords: ,

Powered by BlogEngine.NET 1.4.5.7

Legfrissebb ● Recent

Címkefelhő ● Tag Cloud