HSZI által csekken kivetett díjak részletezése

szerző: Racskó Tamás 4. May 2011 15:01

Az egyetem Hallgatói Szolgáltató Irodája (HSZI) a kis összegű díjakat a kis összegű kivetéseket rendszerint egy közös csekken, egy összegről küldi meg a hallgatóknak. Ezek a javítóvizsgadíjak (uv-díjak), a kurzusismétlési díjak és a késedelmi díjak (szolgáltatási díjak). Hogy a hallgatók az ETR-ből maguk tájékozódhassanak a kivetések részleteiről - minthogy azt a csekk nem tartalmazza -, az alábbi megoldás született.

 • A kivetés (pontosabban a vonatkozó adatok átadása) után két hétig a bejelentkezés utáni képernyő  Események / Hallgatói feladatok részében, az ún. webinfóban megjelennek a részletezett kivetések.
 • A két hét leteltével (de az alatt is) a hallgató a rá vonatkozó a kivetések részleteit féléves bontásban megtekintheti (magyar vagy angol nyelven) a Hallgató / Tanulmányok / Hallgatói információk menü 'HSZI által csekken kivetett díjak részletezése / Details of money-orders issued by SSO' c. listáján.
 • A kivetések adatai nem az éles adatbázisból jönnek, hanem a HSZI külön adja át azokat az ETR-üzemeltetésnek kivetéssel/csekk-készítéssel párhuzamosan.
 • A kivetések későbbi változásai (stornózás stb.) az adatokban nem tükröződnek, mert a megoldás célja csak az, hogy a hallgató az éppen megkapott csekk részleteiről tájékozódhasson.
 • Az információ angolul is elérhető azzal a megszorítással, hogy a kurzusok (tárgyelemek, mintaegységek), kivetési jogcímek a eredeti alakjukban jelennek meg.  Tehát a magyar címmel meghirdetett kurzusok mindig magyarul, az angol címmel meghirdetettek pedig mindig angolul láthatók.

A kivetések a Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzata (TJSZ) alapján lettek megállapítva, a díjtételekről a 2. melléklet rendelkezik. A TJSZ aktuális szövege az SZTE portálján az Egyetemi szabályzatok közt olvasható. A javítóvizsgák és kurzusismétlési díjak alapjául szolgáló adatok javítását, módosítását a tanulmányi osztálytól (TO) kérheti, a kapcsolódó kivetések javítása a TO írásbeli határozata alapján a HSZI-n igényelhető. A késedelmi díj esetén közvetlenül a HSZI-hez lehet fordulni. 

A megjelenített adatok az alábbiak:

 • A kivetések féléves bontásban összesítődnek, még akkor is, ha több csekken kerülnek kivetésre
 • Javítóvizsgák (uv-k) esetén a TJSZ 2. melléklete szerinti "Ugyanabból a tárgyból tett harmadik és további vizsga" c. kivetések adatai listázódnak.
  • Kivetés típusa: Javítóvizsga[díj]
  • Tárgy címe: Annak a tárgyelemnek a címe, amelyet a vizsga teljesít(ene). Ha a tárgyelem ismételhető típusú, akkor a megfelelő mintaegység címe jelenik meg.
  • Félév: A második (vagy további) javítóvizsga féléve; a kivetés az ezt követő félévben történik.
  • Korábbi: A kijelzett félévet megelőző félév(ek)beli vizsgaalkalmak (normál és javítóvizsgák) száma.
  • Aktuális: A kijelzett félévbeli vizsgaalkalmak (normál és javítóvizsgák) száma. 
  • Fizetendő: A korábbi + aktuális vizsgaalkalmak közül ennyi után kell díjat fizetni.
  • Összeg: A fizetendő díj összege Ft-ban.
 • Kurzusismétlés esetén a TJSZ 2. melléklete szerinti "Tantárgy-újrafelvételi díj (kreditdíj) / kreditenként" c. kivetések adatai listázódnak.
  • Kivetés típusa: Kurzusismétlés[i díj]
  • Kpr.-kód: Annak a képzési programnak a rövidítése, amelyhez az ismételt tantárgyhoz tartozó kurzust aktuálisan fölvette.
  • Ut. felvett: Azt jelzi, hogy a tárgyismétlést kiváltó kurzus vajon tárgyelem vagy mintaegység alapján kapcsolódik-e az ismételt tárgyhoz. 
  • Cím: A tárgyismétlést kiváltó tárgyelem vagy mintaegység címe.
  • Félév: Az a félév, amelyben a tárgyismétlést kiváltó kurzust fölvette. 
  • Jel.-szám: A tárgyra való jelentkezések száma (a kiváltó kurzusfölvétellel együtt). 
  • Kredit: Az a kreditérték, amely alapján a díjat fizetni kell.
  • Összeg: A fizetendő díj összege Ft-ban.
 • Késedelmes fizetés esetén a TJSZ 2. melléklete szerinti "Költségtérítés 10 napot meghaladó, határidőn túli befizetése" c. kivetések adatai listázódnak.
  • Kivetés típusa: Késedelmi díj
  • Ered. jogcím: A nem vagy késve rendezett kivetés jogcíme.
  • Ered. összeg: A nem vagy késve rendezett kivetés összege.
  • Esedékesség: A dátum, ameddig rendezni kellett  volna az eredeti kivetést.
  • Befizetve: Az a dátum, amikor az eredeti kivetés ki lett egyelítve. Dátum helyett "nem fiz." szöveg látható, ha az összeg még nem lett rendezve.
  • Késés: Az esedékesség és a befizetés (annak hiányában az akutális dátum) közt eltelt napok száma.
  • Összeg: A fizetendő díj összege Ft-ban.

A két hétnél nem régebbi kivetések részletezése az ETR bejelentkezés utáni képernyőjén: 

A Hallgató / Tanulmányok / Hallgatói információk képernyőről elérhető teljes lista mintája:

Categories: Hallgatók | Webes listák

Keywords: , , , , ,

Csatolt fájlok

Powered by BlogEngine.NET 1.4.5.7

Legfrissebb ● Recent

Címkefelhő ● Tag Cloud