Adataim a Felsőoktatási Információs Rendszerben (FIR2)

szerző: Racskó Tamás 25. May 2011 13:23

Frissítve: 2013.07.12

2007. májusától (2006. március 1-jei hatállyal) a felsőoktatási intézmények kötelesek a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.) és az annak végrehajtásáról rendelkező 79/2006. (IV. 5.)  kormányrendelet előírásai alapján a hallgatók és oktatók személyes, elérhetőségi, jogviszonnyal kapcsolatos, ill. egyéb (nyelvvizsgák, végzettségek, fokozatok) adatait jelenteni a Felsőoktatási Információs rendszerbe (FIR), azok keletkezésétől vagy rögzítésétől számított 15 napon belül. — 2012. szeptemberétől a FIR új verziója indult, a FIR2, amely nem vett át adatokat az előző változattól, hanem az intézményeknek kell ismét feltölteni adatokkal visszamenőleg 2006.03.01-ig.

Az érintettek a róluk nyilvántartott adatokról az Ügyfélkapun személyesen bejelentkezve az Ügyintézés / Szolgáltatások / Felsőoktatási információs rendszer pont alatt tájékozódhatnak az oktatási azonosítójuk megadásával. A helyes működés feltétele, hogy a természetes személyi azonosító adatok megegyezzenek az Ügyfélkapuban és a FIR-ben (vagyis az adatokat jelentő tanulmányi rendszer[ek]ben).

Hogy a Szegedi Tudományegyetem és a Gál Ferenc Főiskola (GFF) hallgatói és oktatói ügyfélkapu-regisztráció nélkül is megtekinthessék a FIR-ben lévő adataikat, ezért az SZTE ETR-üzemeltetése helyi fejlesztéssel lehetővé teszi az adatok elérését az ETR rendszerből. A hozzájuk fordulók tájékoztatása érdekében a hallgatói adatokat a kari tanulmányi osztályok (TO-k) és a Hallgatói Szolgáltató Iroda (HSZI) dolgozói is lekérhetik. Fontos, hogy így csak azok az adatok tekinthetők meg, amelyeket az SZTE, ill. a GFF küldött be: a teljes FIR-es adattartalom csak az Ügyfélkapun kérdezhető le.  Az adatok az alábbi helyeken érhetők el az ETR-ben:

 • Hallgatók a saját adataikat: Hallgató / Általános információk / Dinamikus információk menü / Dinamikus információk blokk / Adataim a Felsőoktatási Információs Rendszerben (FIR2).
 • Oktatók a saját adataikat: Oktató / Általános információk / Dinamikus információk menü / Dinamikus információk blokk / Adataim a Felsőoktatási Információs Rendszerben (FIR2).
 • TO-k hallgatók adatait: Munkaasztal modul / [Infó] gomb / FIR ág / FIR2-ADLV: A FIR-ben tárolt adatok megjelenítése
 • TO-k oktatók és hallgatók adatait: Admin modul / Készletek / Ellenőrző-hiba listák / FIR ág / FIR2-ADLV: A FIR-ben tárolt adatok megjelenítése.
 • HSZI hallgatók adatait: Diákigazolvány modul / Rendszer / Ellenőrző listák / FIR ág / FIR2-ADLV: A FIR-ben tárolt adatok megjelenítése.
 • A fejlesztő eltérő megoldása: Munkaasztal modul / [Infó] gomb / FIR2 ág / A hallgató FIR-ben lévő adatai és hibái.

A FIR-ben külön nyilvántartás van a hallgatókra és az oktatókra, így akinek 2006.03.01-t követően hallgatói és oktatási jogviszonya is volt, az két regiszterben is szerepel. Az ETR-beli megjelenítés ennek megfelelően több adatblokkra tagolódik. Az alábbi leírásban a megjelenített adatok mellett [H], [O] és [HO] jellel jelöljük, hogy a kérdéses adat [H]allgatók, ill. [O]ktatók esetén nyilvántartásra kerül-e.

Fontos! A funkció az ETR által kezdeményezett legutóbbi adatlekérdezésnek megfelelő adatokat mutatja meg. Ha ez után volt önről adatküldés (vö. Adatbeépülés rovatban lévő időpont hallgatói–oktatói, ill. SZTE–GFF blokkonként), amelyet még nem követett adatlekérdezés, akkor a funkció nem hatályos adatokat mutathat. Amennyiben nem biztos a megjelenített adatok naprakészségében, az etr(kukac)cc(pont)u-szeged(pont)hu címen kérheti azok frissítését az ETR-üzemeltetéstől.

Ha a megjelenített adatokban hibát talál, két eset lehetséges: (1) az adat az ETR-ben is helytelen/hiányzik; (2) az adat az ETR-ben jó, de nem vagy rosszul került át a FIR-be. Az első esetben a kari TO-hoz, ill. – a taj szám és a diákigazolvány-adatok esetén – a HSZI-hez kell fordulnia, a második esetben az ETR-üzemeltetéstől kérheti a fenti e-mail címen a helyzet kivizsgálását.

A megjelenített adatok az alábbiak [ez a rész még nincs teljesen frissítve, részben a FIR1-es állapotokat tükrözi]:

 • Adatblokk [HO]
  • Adatblokk: az éppen megjelenített adatblokk sorszáma / az összes FIR-beli adatblokk száma (max. 4 = 2*adattípus × 2*intézmény).
  • EHA: Az ETR-beli személyazonosító.
  • Intézmény: Az adatblokkban szereplő adatokat beküldő intézmény: SZTE v. GFF.
  • Adattípus: Az adatblokkban szereplő adatok típusa: hallgatói v. oktatói.
  • Adatbeépülés: Az a dátum, amikor a legutóbbi adatbeküldést befogadta a FIR (részletesebben l. Legutóbbi adatbeépülések blokk)
  • Adatlekérdezés: Az a dátum, amikor az ETR lekérdezte az adatokat a FIR-ből.
 •  Azonosító adatok [HO]: A FIR által személyazonosításra használt kötelező adatok
  • Okt. azon.: Adattípustól függően a FIR által kiosztott hallgatói v. oktatói [oktatási] azonosító.
  • Nem
  • Szül. név: Születési vezeték- és utónév (a FIR-beli sorrendben)
  • Anyja neve: Az anya vezeték- és utóneve (a FIR-beli sorrendben)
  • Szül. ország: A születési hely országa.
  • Szül. hely: A születési hely települése.
  • Szül. dátum: A születési dátum.
 • Személyes adatok: A FIR által nyilvántartott egyéb személyes adatok
  • Taj [H]:  A taj szám, hallgatók esetén kötelező, különben nem lehetnek tb.-ellátásra jogosultak.
  • Előnév [HO]: Az anyakönyvezett előnév (dr., ifj. stb.)
  • Név [HO]: A viselt vezeték- és utónév (előnév nélkül, a FIR-beli sorrendben)
  • Állampolgárság [HO]: A FIR max. két állampolgárságot kezel.
  • Tart. jogcíme [H]: Külföldi állampolgár hallgató esetén a tartózkodás jelenlegi jogcímét megadó kötelező adat.
 • Címek [HO]: címenként egy-egy sor
  • Típus: lakóhely (korábban: állandó lakcím), tartózkodási hely (korábban: ideiglenes lakcím), értesítési cím. – NB. Bizonyos jogszabályok (pl. a tb.) esetén nem (csak) az állampolgárság, hanem a lakóhely is számít a külföldi státus megítélésénél.
  • Ország.
  • Irsz: A postai irányítószám.
  • Település.
  • Utca, házszám.
 • Egyéb elérhetőségek [H]: bejelentett elérhetőségenként egy-egy sor
  • Típus: Pl. e-mail, vezetékes telefon, mobiltelefon.
  • Elérhetőség: Az adott típusú elérhetőség értéke (az e-mail cím, a telefonszám stb.)
 • Okmányok [HO]: okmányonként egy-egy sor
  • Típus: diákigazolvány, személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély, tartózkodási/letelepedési/bevándorlási engedély/kártya, vízum, EU-s kék kártya, vízum.
  • Szám: Az okmány száma.
  • Érvényesség: A kiállítási és lejárati dátum (ha van).
 • Hozott dokumentumok (bizonyítványok, oklevek) [H]: A hallgató intézménybeli képzéseihez szükséges, illetve korábbi végzettségeket igazoló bemeneti oklevelek, bizonyítványok (okiratonként egy-egy sor)
  • Típus: oklevél, szakképesítést igazoló bizonyítvány, érettségi bizonyítvány, egyéb bizonyítvány/tanúsítvány. 
  • Szám: Az okirat / bizonyítvány (sor)száma.
  • Dátum: A kiadás dátuma.
  • Intézmény: A kiadó intézmény neve, orszáha és (középfok esetén) típusa. 
  • Fokozat: középfokú, felsőfokú, BA/BSc-szintű, MA/MSc-szintű, PhD/DLA.
  • Munkarend: nappali, levelező stb. (középfokú végzettség esetén)
  • Támogatott félévek: A megszerzés során igénybe vett, a magyar állam által támogatott félévek száma (felsőfokú végzettség esetén) – NB. Ha nincs megadva, akkor a jogszabály szerint 7 félévvel kell számolni.
  • Leírás: Egyéb, az okirathoz megadott szöveges kiegészítő adat.
 • Előnyben részesítések [H]: A hallgató által bejelentett fogyatékosságok, gyermekgondozási támogatások, hátrányos helyzetre utaló és egyéb jogcímek stb. amelyekre könnyítés kérhető (jogcímenként egy-egy sor)
  • Típus: A jogcím típusa, pl. megismerés- és viselkedés-fejlődési rendellenességgel élő - diszleksziás; testi fogyatékos - mozgáskorlátozott; tartós nevelésbe vett; árva; gyermekgondozást végző.
  • Ig. dátuma: A jogcímről szóló igazolás, szakvélemény dátuma.
  • Igazoló: Az igazolást, szakvéleményt kiállító neve.
  • Mérték (%): A fogyatékosság mértéke %-ban.
  • Beadás dátuma: Az igazolás, szakvélemény beadásának a dátuma.
  • Gy. jogcím: Gyermekgondozást végző esetén annak jogcíme: gyed, gyes, gyet, tgyás.
  • Jogosultság: A jogosultság kezdő és végdátuma (ha van).
 • Nyelvvizsgák [HO]: nyelvvizsgák és nyelvvizsgával egyenértékű dokumentumok (vizsgánként egy-egy sor)
  • Nyelv.
  • Fajta: általános, szaknyelvi.
  • Fok: alap-, közép-, felsőfokú.
  • Típus: szóbeli, írásbeli, komplex.
  • Egynyelvű: egynyelvű, kétnyelvű
  • Kiadóhely: A bizonyítványt kiállító vizsgaközpont, ill. a nyelvvizsgával egyenértékű dokumentum típusa.
  • Okm. szám: A nyelvvizsga-bizonyítvány v. dokumentum száma. 
  • Dátum: A bizonyítvány v. dokumentum kiállításának dátuma. 
 • Kiadott okiratok [H]: A hallgatói jogviszony(ok)hoz kapocsolódó, az intézmény által kiadott, nem oklevél- és bizonyítványjellegű okiratok (okiratonként egy-egy sor)
  • Típus: Az okirat típusa, pl. leckekönyv, jogviszony-igazolás, kreditigazolás, oklevél-igazolás, záróvizsga-igazolás, felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány.
  • Szám: Az okirat sorszáma.
  • Érvényesség: Az okirat kiadási dátuma, ill. lejárati dátuma (ha van)
  • Törzslapszám: A törzslapszám, amely alapján az okiratot kiállították.
  • Leírás: Egyéb, az okirathoz kapcsolódó opcionális információ.
 • Külföldi tanulmányok [H]: Külföldi vendéghallgatói tanulmányok (tanulmányonként egy-egy sor)
  • Intézmény: A fogadó intézmény.
  • Ország.
  • Település: a külföldi képzési hely. 
  • Dátum: A tanulmányok kezdete. 
  • Tartam: Az eltöltött tanulmány időszakok száma és típusa (félév, trimeszter).
  • Keretjellemző: Az ösztöndíjkeret típusa, pl. Erasmus, CEEPUS.
 • Kiadott oklevelek [H]: A hallgatói jogviszony(ok)hoz kapcsolódó, az intézmény által kiadott oklevelek (okiratonként egy-egy sor)
  • Képzés: A képzés, amelyet teljesítve az oklevelet kiállították.
  • Végzettség: A szakképzettség(ek), amelye(ke)t az oklevél tanúsít.
  • Kelte: Az oklevél kiállítási dátuma.
  • Szám: Az oklevél intézményi, ill. nyomdai sorszáma. 
  • Törzslapszám: A törzslapszám, amelyhez az oklevél kapocsolódik.
  • Aláírók: Az oklevél aláíróinak a neve (és titulusa).
  • Zárvizsga dt.: A zárovizsga-bizottsági határozat dátuma.
  • Honosított: 'igen', ha az oklevél honosított. 
 • Oklevélmellékletek [H]: Egy oklevél alatt kiadott oklevélmellékletenként egy-egy sor
  • Kelte: Az oklevélmelléklet kiadási dátuma.
  • Nyelve.
 • OEP-jelentések [H]: A FIR által az OEP-nek küldött, tb.-jogviszonyra vonatkozó jelentések (jelentésenként egy-egy sor)
  • Dátum: A küldés dátuma (a 2013.06.26 dátum ezt megelőző küldést is jelenthet).
  • Rekord: A jelentés technikai azonosítója: csomag sorszáma / csomagon belüli sorszám.
  • Forrás: bejelentő intézmény általi adatok alapján, más intézményi adatai alapján.
  • Típus: automatikus jelentés, kézi jelentés Oktatási Hivatal kérésére.
  • Ok: új adatbejelentés küldése, meglévő bejelentés módosítása, meglévő bejelentés törlése.
  • Jogcím: magyar állampolgár, külföldi állampolgár.
  • Jogv. tartama: A jelentésben érintett tb.-ellátási jogviszony kezdő dátuma, ill. végdátuma (ha az lezárt). 
  • Hibák száma: Az OEP által a bejelentésre visszaküldött hibák száma. (NB. 0 hibaszám állhat akkor is, ha az OEP még nem dolgozta fel és válaszolta meg a bejelentést!)
  • OEP-hibák: Nem 0 hibaszám esetén a követő sorokban a visszadott hibák leírása található, a zárójelben álló dátum az OEP-válaszának a dátuma áll). 
 • [Eddig frissítve]
 • Nemzetközi tudományos tagság [O]: szervezetenként egy-egy sor 
  • Megnevezés: A nemzetközi tudományos szervezet neve, amelyben az oktatónak tagsága van.
 • Szakképzettségek és egyéb végzettségek [O]: adatonként egy-egy sor
  • Megnevezés: a szakképzettség (egyéb végzettség) megnevezése.
  • Szint: a tulajdonképpeni végzettség, pl. főiskola, egyetem, BSc, MSc
  • Intézmény: A végzettséget adó intézmény.
 • Tudományos fokozatok és akadémikusi cím [O]: fokozatonként egy-egy sor. 
  • Megnevezés: A fokozat, akadémikusi cím megnevezése.
 • Nyilatkozatok [O]: nyilatkozatonként egy-egy sor.
  • Intézmény, amelyhez az oktató a nyilatkozata szerint beszámításra kerüljön.
  • Típus: Akkreditációhoz v. normatív támogatáshoz adott nyilatkozat. 
  • Hatály: A nyilatkozat érvényességének kezdete és vége (az utóbbi lehet üres).
  • Jelleg: Elsődleges vagy másodlagos akkreditációs nyilatkozat.
 • 2006.03.01. előtt igénybe vett állami támogatás [H]: az ezt követő nyilvántartás a FIR-beli jogviszonyadatokon alapul
  • Intézmény: Az adatot szolgáltató intézmény.
  • Félévek száma: A 2006.03.01 előtt az adott intézményben "elhasznált" állami támogatott/finanszírozott félévek száma.
 • Jogviszonyok [HO]:  csak a 2006.03.01-jén fennálló, vagy azt követően keletkezett jogviszonyok jelentendők a FIR-be; oktatóknál csak a felsőoktatási oktatói, kutatói és tanári jogviszonyok küldhetők be.
  • Típus [HO]: A jogviszony típusa, hallgatóknál: hallgatói, doktorjelölti, kollégiumi, vendéghallgatói; oktatóknál: oktatói. A jogviszonyokon belüli adattartalom típusonként eltérő.
  • Hatály [HO]: A jogviszony kezdő és végdátuma (ha befejeződött). 
  • Intézmény [H], amellyel a jogviszony létesült.
  • Besorolás: [O]: Az oktatói besorolás a FIR által definiált készletből.
  • Heti óra [O]: A z oktatóijogviszonyban hetente ledolgozott órák száma.
  • Megnyitás oka [H]: A halgatói jogviszony létesítésének típusa a FIR által definiált készletből.
  • Megszűnés oka [HO]: A jogviszony megszűnésének típusa a FIR által definiált készletből (ha befejeződött).
 • Képzések [H]:  Egy hallgatói jogviszony alatt képzésenként (szakonként) egy-egy sor 
  • Képzés: A képzés (szak) FIR-beli megnevezése 
  • Hatály: A képzés kezdő és végdátuma (ha befejeződött). 
  • Hossz: A képzési időszakok száma, amelyből a képzés tervezetten ál.
  • Törzslap(ok): A képzéshez kapcsolódó hallgatói törzslap(ok) száma. 
  • Megszűnés oka [HO]: A jogviszony megszűnésének típusa a FIR által definiált készletből (ha befejeződött).
 • Félévek / Időszakok [H]:  Egy hallgatói képzés alatt félévenként (időszakonként) egy-egy sor — Fontos: Akkor várható, hogy az OEP elismeri a tb.-ellátásra való jogosultságot, ha le van jelentve a taj szám (és külföldi esetén a megfelelő tartózkodási jogcím, engedély stb.), valamint az aktuális félév aktívan és nappali tagozatos munkarendben. 
  • Félév: A tanév, a tanéven belüli időszak sorszáma és az időszak típusa (félév).
  • Aktív: 'Igen' áll, ha az időszak aktív; 'Nem', ha passzivált, azaz a képzést a hallgató szünetelteti. – NB. Jelenleg a passzivált félévet csak akkor lehet bejelenteni, ha előbb aktív volt: így egy félév hiánya vagy azt jelenti, hogy az eleve passzívan indult, vagy azt, hogy a bejelentés valamilyen ok miatt elmaradt, vagy hibás volt. 
  • Szint: A képzés szintje az adott időszakban.
  • Nyelv: A képzés nyelve az adott időszakban.
  • Munkarend: A képzés munkarendje (tagozata) az adott időszakban.
  • Fin. forma: A finanszírozási forma az adott időszakban.
  • Képzőhely: A képzés helye (település) az adott időszakban.
  • Külf. kat.: Az adott időszakban külföldi állampolgárnak minősülő hallgató esetén kötelező, az ún. "külföldi kategória"; ez megegyezik az akkori tartózkodási jogcímmel (helytakarékosság miatt csak a kód látszik, de az egeret az adat fölé mozgatva, megjelenik a kifejtés).
  • Passziválás oka: FIR által definiált készletből, ha a félév nem aktív.
 • Doktori iskola [H]:  Egy doktorjelölti jogviszonyhoz kapcsolódóan, az alatt
  • Doktori iskola: Annak a doktori iskolának a FIR-beli neve, amelyen a doktorjelölt a fokozatszerzési eljárást végzi.
  • Tudományterület: Azon tudományterület, amelyen a fokozatszerzési eljárás zajlik.
 • Kollégium / diákotthon [H]:  Egy kollégiumi jogviszonyhoz kapcsolódóan, az alatt
  • Kollégium / diákotthon: A kollégium, ill. diákotthon, amelybe a hallgató felvételt nyert. 
 • Vendéghallgatói jogviszonyhoz az általános hallgatói jogviszonyadatokon kívül további adatok nem kapcsolódnak.
 • Munkakör  / vezetői megbízás [O]: Egy oktatói (kiv. megbízási) jogviszonyhoz kapcsolódóan munkakörönként, ill. vezetői megbízásonként egy-egy sor
  • Egység: Az a kar (vagy központi egységnél maga az intézmény), ahol az okttaó az adott munakört/megbízást betölti.
  • Munkakör: A munkakör esetén annak típusa: oktató, kutató, tanár (más típusú munkakör a FIR-be nem jelenthető). Vezetői megbízás esetén a megbízás típusa. 
  • Hatály: A munakör/megbízás kezdő és végdátuma (ha befejeződött). 
  • Megszűnés oka: A munkakör/megbízás megszűnésének típusa a FIR által definiált készletből (ha befejeződött).

 

Lásd még:

Categories: Hallgatók | Oktatók | TO-k | FIR | Natív listák | Webes listák

Keywords:

Powered by BlogEngine.NET 1.4.5.7

Legfrissebb ● Recent

Címkefelhő ● Tag Cloud