TTIK oktatói munka hallgatói véleményezése eredményének közzététele

szerző: Racskó Tamás 25. May 2011 11:40

A TTIK "Oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata" 3. sz. mellékleléte szerinti közzétételi eljárásrendnek eleget téve a kiértékelt, és az oktató hozzájáruló nyilatkozatával rendelkező értékelőlapok kurzusonkénti összesítése megtekinthető az ETR-ből. Az oktatói munka hallgatói véleményezésésének (OHMV) eltérő ügyrendje miatt az ETR-ben két megoldás tartozik ide.

 

I. A teljes egészében az ETR-ben végzett OMHV-k esetén (a 2012-2013-1 félévtől)

A 2012-2013-1 félévtől kezdve az OMHV-t a hallgatók az ETR-ben töltik ki, így a megjelenítésen kívül az értékelés és az oktatói nyilatkozattétel is az ETR-ben (ill. társrendszereiben) történik.

 

Az OMHV-eredmények megtekintése

1. A részletes OMHV-eredmények az ETR-ben az Általános információk / Dinamikus listák képernyőn érhetők el a "TTIK OMHV-eredmények 2012-2013-1-től" pont alatt. Az oktatók és a vezetők már az OMHV kitöltési időszakának lezárultával láthatják a kurzusokhoz tartozó összesített OMHV-eredményeket. A hallgatók az oktatói nyilatkozattételi időszak lezárultával (a nyilatkozatok ETR-be történő áttöltése után) érhetik el az új etap eredményeit. Futtatáskor az alábbi paramétereket kell megadni:

 • Félév: az OMHV féléve (a listában lehetnek olyan félévek is, amelyekben [még] nem készült OMHV)
 • Oktató: Annak az oktatónak a kiválasztása, amelyik OMHV-eredményeit meg szeretnénk tekinteni. Itt az alábbi adatok lehetségesek:
  • *Saját kurzusok*: Oktatók esetén választható: a saját tárgyféléves kurzusainak kiválasztására.
  • Oktatók listája ("név [EHA, kar / egység, beosztás]" alakban ábécérendben):
   • A hallgatók itt a TTIK által a tárgyfélévben a meghirdetett kurzusok oktatóit láthatják. 
   • Az egységvezetők az egységük által a tárgyfélévben meghirdetett kurzusok oktatóit, illetve a tárgyfélévben az egységükhöz rendelt oktatókat láthatják, valamint azokat, akiknél akutálisanaz ETR-ben az adott egység van alaptanszékként beállítva. A dékán a kar összes oktatóját látja, más szinten azonban z egységek kezelése nem hierarchikus (pl. tanszékcsoport vezetője nem látja az alárendelt tanszékek, egységek okttaóit, csak közvetlenül a tanszékcsoporthoz rendelteket.) Az ETR-ben nem aktív státuszú oktatók nem kerülnek a listára. Az egységvezetőnek az ETR-ben az adott egységnél vezetőként rögzített személy számít.
   • Egyéb felhasználók (nem egységvezető oktatók, demonstrátorok, tanszéki adminisztrátorok stb.) esetén oktatói lista nem jelenik meg.
 • Kurzus: A kiválasztott oktató adott félévben OMHV-val rendelkező kurzusai. – Ha nem választottunk félévet, vagy akkor nem volt (még) OMHV, illetve nincs jogunk adatmegtekintésre, akkor ez a lista üres lesz.

A paraméterek beállítáasa után a kiválasztott oktató kiválasztott kurzusának összesített értékelőlapja jelenik meg. Az oktató (és kurzus vagy szervezet szerinti egységvezetője) a teljes adattartalmat látja. A hallgatók esetén nem jelennek meg a szöveges vélemények, valamint az oktatóra vonatkozó adatblokk helyett az "Oktató nem járult hozzá a rá vonatkozó értékelés nyilvánosságra hozatalához" szöveg olvasható, ha nemleges az oktatói beleegyező nyilatkozat. A kurzusra vonatkozó szempontok összesítése mindig látható.

NB. Ha az oktatók listájában nem jelenik megvalaki, akkor éppen vagy nem aktív státuszú (ezt a dékáni hivatal illetékes munkatársa tarja karban), vagy rá vonatkozóai nem érkeztek OMHV-eredmények, vagy az ő tekintetében a kurzus rosszul lett meghirdetve. Ha az oktató kurzusa hiányzik a listáról, akkor arra a kurzusra vagy nem érkeztek OMHV-eredmények, vagy az oktató nem lett (vagy már nincs) hozzárendelve a kurzushoz., vagy az oktatói arány mértéke 0%. 

 

2. A félévenként és kurzustípusonként összesített OMHV-eredmények az ETR Általános információk / Dokumentumok képernyőjén érhetők el a TTIK / TTIK OMHV eredmények összesítése mappában. 

 

Oktatói OMHV-nyilatkozat 

Az oktatói OMHV-nyilatkozat a Coospace-ben történik az adott kurzushoz tartozó féléves színtérbeli, "Oktatói OMHV-nyilatkozat / Lecturer Declaration" című szavazással. Ezeket a szavazásokat az ETR-üzemeltetés generálja a nyilatkozattételi időszak elején az OMHV-eredménynel rendelkező kurzusokra azoknál az oktatóknál, akiknek az oktatói aránya a kurzuson 0%-nál nagyobb. A nyilatkozattétel menetét és a további információkat a mellékelt információs anyag ismerteti: szte_ttik_omhv_nyilatkozat_info.pdf

 


 

II. Papíron kitöltött OMHV-k esetén (a 2012-2013-1 félév előtt)

A 2012-2013-1 félév előtt felvett OMHV-k esetén az adatok a TTIK dékáni hivataltól származnak már eleve összesített formában. Az adatok nem kerülnek be az ETR-be, a rendszer csak a megtekintésüket teszi lehetővé.

A hallgatók csak azoknak a kurzusoknak az összesített értékelését hívhatják elő, amelyeket a tárgyfélévben felvettek. Az oktatók a róluk ilyen módon nyilvánosságra került adatokat szintén lekérhetik. Az adatok elérhetősége az ETR webes felületén:

 • Általános információk / Dinamikus listák / TTIK oktatói munka hallgatói véleményezése eredményének közzététele

A funkcióba lépve előbb azt a félévet kell kiválasztani, amikor az OMHV készült, majd egy új ablakban előtűnik azoknak a kurzus(kód)oknak listája, amelyekhez megtekintési joga van a bejelentkezett felhasználónak. A kurzuskódon kattintva az adott kurzus(kód) összesített eredményei egy újabb felugró ablakban lesznek láthatók. Nem TTIK-s hallgatók és oktatók, illetve azon TTIK-sok, ahol eredmény vag yhozzájáruló nyilatkozat nem született,, a kurzus(kód)ok listája helyett "Nincs találat!" kiírást látnak.

Frissítve: 2013.03.08

Categories: Hallgatók | Oktatók | Webes listák

Keywords:

Csatolt fájlok

Powered by BlogEngine.NET 1.4.5.7

Legfrissebb ● Recent

Címkefelhő ● Tag Cloud