Modulonként megszerzett kreditjeim moduláris képzés esetén

szerző: Racskó Tamás 1. June 2011 15:07

Az ETR a Hallgató / Tanulmányok / Hallgatói információk képernyőn elérhető 'Modulonként megszerzett kreditjeim moduláris képzés esetén' c. listával támogatja, hogy a moduláris szakok hallgatói nyomon követhessék a modulok szerinti teljesítésüket. A lista az alábbi ábra szerint modulonként összesíti a megszerzett krediteket. Ezeket a kreditösszegeket a szak tantervében lévő előírásokkal összehasonlítva, a hallgató megállapíthatja, hogy mennyi kreditet kell még megszereznie, hogy a kívánt modulokat teljesítse. (NB. Egyes tárgyak kreditje több modulban is megjelenhet, ha az több helyen is elszámolható. A modulokba nem tartozó krediteket a lista nem összesíti.)

Nem moduláris szak esetén az eredményül kapott lista üres. Ugyanez a helyzet, ha a szak ETR-beli tantárgyai még nem lettek a képzési modulokhoz hozzárendelve. 

Elérése (l. 1. ábra): 

 • Hallgató / Tanulmányok / Hallgatói információk / Modulonként megszerzett kreditjeim moduláris képzés esetén

Futtatási paraméterek (l. 2.  ábra): 

 • Válasszon a moduláris tantervű szakjai közül: A hallgató szakjai közül választható az, amelyek tantervében a modulok ki lettek jelölve. 
 • A megjelenítendő adatok
  • Összesítés: Összesített kimutatás arról, hogy a kiválasztott szak moduljaihoz kapcsolódóan hán ykreditet szerzett már meg.
  • Részletezés: Az összesített kimutatás kiegészítve a teljesített kurzusokkal, ill. tantárgyakkal.
  • Tanterv: Itt ellenőrizheti, hogy az adott szak tantárgyai mely modul(ok)ba vannak besorolva.

Eredmény oszlopai:

 • Összesítés esetén (l. 3. ábra):
  • Szak: a kiválasztott szak ETR-beli neve.
  • Modul: a szakbeli modul neve; csak azok a modulok jelennek meg, amelyekre teljesítés történt.
  • Összkredit: az adott modulban eddig megszerzett teljesítések a kreditjóváírásokat is beszámolva. 
 • Részletezés esetén:
  • Szak: a kiválasztott szak ETR-beli neve.
  • Modul: a szakbeli modul neve; csak azok a modulok jelennek meg, amelyekre teljesítés történt.
  • Kredit: az adott tantárgyon az adott kurzussal teljesített kreditérték (összesítő sor esetén az adott modulon szerzett összkredit).
  • Tantárgy: az érintett moduláris tantárgy címe és szögletes zárójelben a kódja (modulszintű összesítő sor esetén itt '*Összes' áll).
  • Kurzus: a kurzus címe és zárójelben kódja, amelyen a teljesítést szerezte (modulszintű összesítő sor esetén itt '*Összes' áll).
  • Telj. módja: megadja, hogy milyen módon szerezte a kreditet: 'teljesítés' / 'elismerés' / 'munkatapasztalat' (modulszintű összesítő sor esetén itt '*Összes' áll).
 • Tanterv opció esetén: 
  • Szak: a kiválasztott szak ETR-beli neve.
  • Modul: a szakbeli modul neve.
  • Min. kredit: az adott modulon az adott tantárggyal szerezhető minimum kreditérték (csak tájékoztató adat! a ténylegesen szerezhető kreditérték az ön képzési programjának egyéb paramétereitől is függ).
  • A modulba sorolt tantárgy címe és zárójelben kódja (egy tantárgy több modulhoz is föl lehet véve).

Ábrák:

 • 1. ábra: A lista elérése


 • 2. ábra: A lista futtatási paraméterei


 • 3. ábra: A lista futtatási eredménye 'Összesítés' opció esetén

Categories: Hallgatók | Webes listák

Keywords:

Csatolt fájlok

Powered by BlogEngine.NET 1.4.5.7

Legfrissebb ● Recent

Címkefelhő ● Tag Cloud