Az Oktatási Hivatal tájékoztatója a hallgatók egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának jelentéséről

szerző: Racskó Tamás 12. November 2014 11:59
Az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Információs Rendszer Osztályának tájékoztatója (2014.11.11)


Tájékoztatjuk, hogy a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (továbbiakban Tbj.) 44/A. § (3) e) pontja értelmében a felsőoktatási intézmények hallgatóinak egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát a felsőoktatás információs rendszerének (a továbbiakban: FIR) adatkezelőjeként az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) jelenti az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak (a továbbiakban: OEP).

A Tbj. 16. § (1)  i) pontja értelmében egészségügyi szolgáltatásra jogosult a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató nagykorú magyar állampolgár, menekült, oltalmazott, valamint az a külföldi állampolgár, aki nemzetközi szerződés vagy az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíj alapján létesített hallgatói jogviszonyban áll, továbbá az a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében államilag támogatott, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzési formában hallgatói jogviszonyban áll.

A nevezett jogosultság megállapítása, valamint a jogosultság kezdetének és végének az OEP felé történő továbbítása csak abban az esetben lehetséges, ha az érintett hallgatóknak valamennyi releváns adata pontosan és hiánytalanul szerepel a FIR-ben.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Hivatal a hallgatók egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának megállapítása során a következő FIR adatköröket vizsgálja:

A hallgató személyes adatai
 • TAJ szám
 • születési és viselt név, születési adatok, anyja neve
 • első és második állampolgárság
 • lakóhely (ország, irányítószám, település, közterület)
 • a tartózkodás jogcíme külföldi személyek esetén
 • a személyazonosító okmány típusa külföldi személyek esetén
A hallgató jogviszonyának adatai
 • a jogviszony típusa
 • a jogviszony kezdete és vége
A hallgató képzésének adatai
 • megnevezés
 • munkarend
A hallgató képzési időszakának adatai
 • a félév azonosítása
 • finanszírozási forma
 • külföldi hallgató tanulmányi jogcíme (ösztöndíj kategóriája)


Az OEP jelentésbe bekerülő (OEP-küldendő) hallgatók köre a FIR-be beküldött adatai alapján a következő, nappali tagozatos hallgatókra terjed ki:

 • belföldi hallgató
  • magyar állampolgár, és van magyarországi lakóhelye
  • menekült, oltalmazott és van magyarországi lakóhelye
 • külföldi hallgató, előkészítős hallgató, vendéghallgató, akinek nincs magyarországi lakóhelye és a KULFFIN szótárból a következő érékek valamelyike került rögzítésre:
  • miniszteri ösztöndíjas évi 12 havi ellátásban részesülő, vagy részképzésben részt vevő Európán kívüli állampolgár (A1)
  • miniszteri ösztöndíjas évi 10 havi ellátásban részesülő, vagy részképzésben részt vevő európai állampolgár (A2)
  • miniszteri ösztöndíjas évi 10 havi, illetve 12 havi ellátásban részesülő, vagy részképzésben részt vevő határon túli magyar állampolgár (A3)
  • nemzetközi megállapodás alapján a küldő fél ösztöndíjával tanulmányokat folytató külföldi állampolgár (N)
  • nemzetközi megállapodás alapján, illetőleg nemzetközi megállapodás alapján nem magyar ösztöndíjjal tanulmányokat folytató külföldi állampolgár (M)
  • viszonosság esetében külföldi államok kiküldötteinek gyermekeként tanulmányokat folytató külföldi állampolgár (V)
  • a fenti kategóriák egyikébe sem tartozó, államilag támogatott vagy magyar állami (rész)ösztöndíjas) képzésben részt vevő nem magyar állampolgár, aki a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozik (S)

 

Azok a hallgatók, akiknek jogviszonyát a Hivatal annak ellenére, hogy a Tbj. 16. § (1) i) pontja értelmében egészségügyi szolgáltatásra jogosultak, nem, vagy nem a megfelelő időszakra jelentette az OEP felé, jogosultságukat a hallgatói jogviszonyukról kiállított igazolás vagy a diákigazolvány bemutatásával okirati eljárást kezdeményezve igazolhatják az egészségbiztosító szerv felé mindaddig, ameddig a Hivatal a kérdéses jogosultság jelentését nem pótolja.

Categories: Hallgatók | TO-k | FIR | Ügyrend

Keywords: , , , , ,

Powered by BlogEngine.NET 1.4.5.7

Legfrissebb ● Recent

Címkefelhő ● Tag Cloud