Vendéghallgatói jogviszonyban szerzett kreditek beszámítása a Modulón keresztül

szerző: Racskó Tamás 21. April 2015 09:39

A Modulo rendszerben új űrlap érhető el a Karközi beadási hely alatt Erasmus jóváírás néven.

Az űrlap bármikor beadható azon hallgatók számára, akik SZTE-s jogviszonyuk alatt vendéghallgatóként akár Erasmus programban, akár hazai felsőoktatási intézményben kurzusokat teljesítettek, és azt jelenlegi képzésükbe be kívánják számítani. 


A beszámítás feltételei:

– A vendéghallgatói jogviszony időtartama teljes egészében a jelen képzés jogviszonyának időintervallumába esik, de a vendéghallgatói jogviszony már befejeződött.

– A vendéghallgatói jogviszonyt az ETR-ben rögzítették (fogadó intézmény, ország, város, kezdő és befejező dátum).

– Rendelkezik teljesítést igazoló dokumentummal (Transcript of Records vagy kreditigazolás).


A kreditbeszámítást a hallgató egyetlen űrlapon kérheti, amelyen megnevezi, hogy melyik képzésbe kívánja a teljesítéseket elszámolni, milyen vendéghallgatói jogviszony alapján, és felsorolja az elismertetni kívánt tárgyelemeket. 


A TVSZ rendelkezik arról, hogy a teljesített kurzusokat kreditelismerési eljárás keretében kell beszámíttatni, de a hallgató döntése, hogy kéri-e a beszámítást a félévi teljesítményébe és az átlagába vagy normál kreditleismerést kér.  

A TVSZ 11.1. pontja szerint

„A hallgató a képzési tervben szereplő tárgyat az egyetem más karán, illetve más intézményben (vendéghallgatói jogviszony keretében) is felveheti. Az ily módon teljesített tárgy illetve megszerzett tudás elismerése a képzésért felelős kar kreditátviteli eljárása alá esik, és annak megfelelően számíthat be a hallgató tanulmányi kötelezettségének teljesítéseként.”

illetve a TVSZ 4. sz. melléklet 7.1–2. pontja szerint

„7.1. Az elfogadott tárgy kreditje a félévi teljesítésbe és a félévi kreditszámba nem számít bele, így nem járul hozzá a tanulmányi ösztöndíj alapjául szolgáló átlaghoz. Ez alól kivételt képez, ha a hallgató olyan tárgy teljesítését kívánja elismertetni, amelyet

– vendéghallgatóként más felsőoktatási intézményben, vagy

– részképzésben, vagy

– Erasmus hallgatóként teljesített.

7.2. A jóváírt kreditek a hallgató összes kreditjéhez számítanak, így hozzájárulnak a tantervi követelmények teljesítéséhez.”


Az űrlapon ennek megfelelően tárgyelemenként meg kell jelölni, hogy elismerés esetén beszámítson-e a félévi teljesítménybe, vagy normál kreditelismerés valósuljon meg. Féléves teljesítménybe beszámítás esetén kurzus képződik a hallgató aktív, nem lezárt félévéhez. Ez az aktív, nem lezárt félév a beadás idejétől függően lehet a hallgató jelen féléve, vagy a következő félév, ha ott az aktív állapot megvalósulhat. A kurzus automatikusan teljesített lesz, a kreditátviteli bizottság döntése alapján megítélt érdemjeggyel.  

 

2015. április 20.

 

Dr. Varga Zsuzsanna
oktatási igazgató 

Categories: Hallgatók | TO-k | Ügyrend

Keywords: , , ,

Csatolt fájlok

Powered by BlogEngine.NET 1.4.5.7

Legfrissebb ● Recent

Címkefelhő ● Tag Cloud