Átsorolás (hallgatói tájékoztató)

szerző: Kövesi-Nagy Dániel 22. November 2016 14:30

utoljára frissítve: 2017.02.15

Elvi háttér:
  Az átsorolási alapelveket az SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban TVSZ) tartalmazza, amely a mindenkori hatályos kapcsolódó törvényeken és végrehajtási rendeleteken alapszik:
 - 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (továbbiakban Nftv.)
 - 87/2015. Kormányrendelet az Nftv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról (továbbiakban Vhr87)
 - 51/2007. Kormányrendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (továbbiakban Vhr51)

A jelenlegi TVSZ még nem tartalmazza az Nftv. és a Vhr87 nyár óta hatálybalépett változásait, ezért az Egyetemi Oktatási Bizottság az átsorolás rendjéről értelmezést fogadott el (amely letölthető innen). Ezek szerint:

  • az Nftv. szerinti finanszírozási formájú (állami ösztöndíjas vagy önköltséges, azaz 2012 óta felvett) hallgatói képzéseken az elvárt teljesítmény éves összesítésben már 36 kreditre emelkedett, azonban ezt a feltételt kiváltja a megfelelő súlyozott tanulmányi átlag elérése is, mely a Vhr87 10. melléklete szerint képzési területenként meghatározott:
    • reál területeken jelenleg 2,25 (agrár, gazdaságtudományok, informatika, jogi, államtudományi, műszaki, orvos- és egészségtudomány, természettudomány)
    • humán területeken jelenleg 2,5 (bölcsészettudomány, művészet, művészetközvetítés, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudomány)
  • az Nftv. változása előtt jogviszonyt kezdő hallgató, amennyiben a változás őt hátrányosan érinti, az önköltséges formára való átsorolásról rendelkező határozat elleni fellebbezésben kérheti a kedvezőbb szabály érvényesítését. 
  • a régebbi finanszírozási formájú (államilag finanszírozott vagy költségtérítéses, azaz 2012 előtt felvett) képzések esetében megmarad a korábbi éves szinten elvárt 30 kreditnyi teljesítés, viszont itt nincs lehetőség a súlyozott tanulmányi átlag figyelembevételére. 

Mely kreditek számítanak be?
  Az elvárt kreditmennyiséget a valódi teljesítésekből kell összehozni az adott képzésen az utolsó két aktív félévben. A kreditátvitel (elismerés/jóváírás) nem számít be az összegbe, függetlenül attól, hogy mikor és hogyan történt.

Aki biztosra akar menni
  A számolgatás mindenki számára elkerülhető a félévenkénti legalább 18 kredit teljesítésével.
  Ehhez összességében ajánlatos minden félévben több mint 18 kreditet felvenni (ha máshogy nem megy, akkor akár a tanterven felüli +10% terhére is), hogy 1-1 sikertelen teljesítés esetén is maradjon esély az elvárt minimum elérésére. 

Mely hallgatói populációk érintettek?
  A központi átsorolási folyamat kiterjed a nappali és levelező munkarendű, állami ösztöndíjas/államilag támogatott vagy önköltséges/költségtérítéses finanszírozási formájú, felsőoktatási szakképzésben, bachelor, master valamint osztatlan képzési formában tanuló aktív (bejelentkezett) és passzív (jogviszonya szünetel) hallgatókra.
  Azonban ezek közül mégis kimaradnak az átsorolási folyamatból az állampolgárságuk és tartozkódási jogcímük alapján állami finanszírozásra nem jogosult hallgatók, valamint a Stipendium Hungaricum, A1/A2 miniszteri ösztöndíjas és a külföldi ösztöndíjas külföldi hallgatók, sőt a külföldi hallgatók titkársága alá tartozók is (orvos, fogorvos, gyógyszerész). 
 
Mikor hajtják végre?
  
A tanulmányi eredmény alapú átsorolási döntést évente egyszer (július 31-ig), a kurzusteljesítésekkel és érdemjegyekkel kapcsolatos reklamációs időszak után, a képzés két utolsó bejelentkezett (aktív) lezárt félévének indexátlaga alapján kell meghozni (később rögzített eredmények figyelembevételére kizárólag a kivételes tanulmányi rendben részesülő külföldi részképzésben résztvevő feltételesen kisoroltak jogosultak).
  Ezen felül viszont a támogatási időből való kifutás okán többször is történik ellenőrzés és kisorolás a tanév során (például beiratkozás utáni ellenőrzés szeptemberben és februárban, téli kisorolás decemberben, vonatkozó FIR-hibajegy fellépésekor, stb.), az így felszabaduló helyekre való besorolásra azonban csak a júliusi központi átsorolás idején van lehetőség.

Kik a kisorolandóak?
  Több különböző ok miatt is változhat a hallgatói képzés finanszírozási formája:
 - kimerült a teljes támogatásiidő-egyenleg (Ügyfélkapu/FIR, Nftv.47.§.(1))
 - 
kimerült a szakképzettséghez kapcsolódó támogatásiidő-egyenleg (Nftv.47.§.(3))
 - elégtelen tanulmányi teljesítmény (Nftv.48.§.(2))
 - hallgató önként lemond a finanszírozott státuszáról

Kik a besorolandóak?
  Egyszerre kell teljesülnie az alábbi feltételeknek:
 - a hallgató adott képzése besorolás után nem lenne azonnal kisorolandó
 - van az adott képzésnek megfelelő felszabaduló finanszírozható kapacitás
 - az összesített korrigált kreditindex alapú rangsor alapján bejutna a megfelelő felszabaduló helyek valamelyikére
 - a hallgató vállalja az ösztöndíjas képzési szerződés feltételeit

 

 

 

Categories: Hallgatók | TO-k

Keywords:

Csatolt fájlok

Powered by BlogEngine.NET 1.4.5.7

Legfrissebb ● Recent

Címkefelhő ● Tag Cloud