Információk frissen felvett hallgatóknak

szerző: Racskó Tamás 4. June 2012 10:31

 Frissítve: 2015.07.21  

Tanulmányai alatt az egyetemi tanulmányi rendszer (rövidítve: TR) végzi az ön tanulmányainak szinte teljes adminisztrációját, jelentkezhet kurzusra, vizsgára, itt értesülhet a kapott jegyekről, a tantervben való előrehaladásáról stb.

A TR-t böngészőprogrammal érheti el, ehhez az Internet Explorer vagy a Mozilla Firefox legfrissebb verzióit ajánljuk. Fontos, hogy a felugró ablakok megjelenését engedélyeznie kell.

A TR több komponensből áll, ezeket ugyanazzal az egységes felhasználói azonosítóval és jelszóval érheti el, amelyet a regisztráció során kap (l. később). Az azonosítóját és jelszavát tartsa titokban, és azt csak olyan böngészőképernyőn adja meg, amely címsorának elején a https://www.etr.u-szeged.hu/ szöveg áll, ahol a "www" helyett/mellett más szócska is állhat: "web3", ..., "web12", "coosp", "modulo".

A tanulmányi rendszer főbb komponensei:

 • ETR (Egységes Tanulmányi Rendszer): az egyetemi tanulmányi rendszer központi eleme, amely a hivatalos tanulmányi adatokat tartalmazza.
 • Modulo: az elektronikus ügyintézésre szolgáló modul; a Modulóban nem szereplő ügyeket a szakja szerinti tanulmányi osztályon, tanulmányi irodán (rövidítve: TO) kell elintéznie.
 • CooSpace: a csoportmunkát, távoktatást, információcserét lehetővé tévő modul. A felvett kurzusai alapján ön automatikusan kerül féléves színterekre, egyes karokon pedig állandó szakszínterekre.

Egyéb fontos komponensek, amelyek az ETR főlapjáról érhetők el:

 • Regisztráció: ezzel a funkcióval kaphat jelszót, ha eddig még nem volt.
 • ETRdok: egy blogalapú dokumentációs oldal, az SZTE TR "súgója". [Most éppen ezt olvassa.]
 • ETR egyetemi naptár: A TR-rel kapcsolatos tevékenységek időrendje és leírása.
 • Tanrendi kereső és böngésző: bejelentkezés nélkül kereshet és böngészhet a meghirdetett kurzusok közt (l. még a kurzusfelvételnél).

A tanulmányi rendszer elérése:
A TR-t legkönnyebben az egyetem weblapjáról <http://www.u-szeged.hu/> érheti el. Itt a képernyő tetején található az "ETR" link, amely átvezet az ETR <https://www.etr.u-szeged.hu/> nyitóképernyőjére. Az ETR nyitóképernyő bal oldalának alján, a "Hivatkozások" felirat alatt található a többi komponens elérése, vagy az egyetem weblapjáról fent balra. 

Teendők és egyéb legfontosabb tudnivalók:

1. Ha még nem volt SZTE-s hallgató, elsőként regisztrálnia kell az ETR nyitólapján lévő "Regisztráció" linken. Itt a legfontosabb természetes azonosító adatainak megadása után a rendszer kijelzi az ön felhasználói azonosítóját és jelszavát. Ha már volt hallgatónk, és emlékszik az azonosítójára és jelszavára, akkor ezekkel az adatokkal használhatja a TR-t. Ha elfelejtette azonosítóját vagy jelszavát, akkor a nyitóképernyő "Elfelejtett ETR jelszó" pontját válassza.

2. Diákigazolványt a Hallgatói Szolgáltató Irodán (HSZI) igényelhet. Ennek azonban az egyetemi jogviszony létesítésén (tehát a beiratkozáson és a vonatkozó szerződések megkötésén) túlmenően előfeltétele, hogy legyen a fényképét és aláírásmintáját tartalmazó nemzeti egységes kártyarendszerbeli (NEK) adatlapja. Ha ilyen nincs, akkor az előzetesen a lakhelye szerint illetékes járási hivatali okmányirodát fel kell keresnie.

3. Az ETR egyetemi naptárában (amely szintén az ETR nyitólapról érhető el) tájékozódhat az ön előtt álló eseményekről. Ezek közül kiemelten fontosak a következők:

4. A kreditátviteli kérelemmel, adategyeztetéssel, jogviszony-igazolással kapcsolatos ügyeket a Modulo rendszeren keresztül intézheti. Ide bejelentkezve az önt érintő űrlapokat adja be:

 • Szegedi Tudományegyetem / Adategyeztető űrlap : Azon karok hallgatóinak, akik részt vesznek a központi beiratkozásban, a várakozási időt lerövidítendő a beiratkozás előtt ki kell tölteniük az adategyeztető űrlapot és feltölteniük az adatokat igazoló dokumentumok szkennelt másolatait.  A részleteket a postán kapott információs csomagban találja. —  Az e-mail és értesítési címét az ETR-ben is beállíthatja a Személyes adatok / Személyi adatok képernyőn.
 • Karközi beadási hely / Listás vagy Rendes kreditátviteli kérelem: itt kezdeményezheti – elsőként a naptár szerint a szorgalmi időszak előtti héten – a korábbi tanulmányai során elvégzett tárgyak elismerését az új képzésében. Korábbi nem SZTE-s tanulmányait előbb az ETR-ben rögzíttetnie kell. A kreditátviteli szabályokról a kari honlapokon tájékozódhat.

5. Kurzusfelvétel: a szorgalmi időszak kezdetét megelőző és azt követő két hétben az ETR-naptár részét képező "megnyitásrend" szerint vehet fel kurzusokat az ETR Tanulmányok / Kurzusaim, kurzusfelvétel pontjában a képzési programonkénti [+ Új kurzus felvétele] gombbal. A meghirdetett kurzusokról legkönnyebben az ETR nyitólapjáról elérhető "Tanrendi kereső"-vel tájékozódhat. A kurzusfelvételhez szükséges az ETR-terminológia minimális alapismerete:

 • Szak: az a szak, amelyre önt felvették.
 • Képzés, képzési program (rövidítve: kpr): a szak alá több képzés is lehet becsatolva, amelyek a tanterv specifikus egységeinek felelnek meg. A főképzésén kívül az alapképzésben felvételkor megkapja a BSZ_VAL-t (ha nappali hallgató), amely a BA/BSc-s szabadon választható tárgyakat tartalmazza, a BT_ELOK-öt, amely a BA/BSc tanári minorok előkészítő modulja, valamint az EGYEB-et, amelyen a tantervbe nem tartozó, így a teljesítésbe nem tartozó tárgyakat vehet fel. Később "kis" képzésként jelenhet meg a választott specializáció. 
 • Ciklus: a tanulmányi félév megfelelője az ETR-ben.
 • Kurzuskód: a hallgatók által felvehető kurzus.
 • Tárgyelem (tantárgyelem): egy képzés legkisebb egysége, meghatározott kreditértékkel és teljesítéstípussal. A tárgyelem kreditjét szerzik meg a hallgatók egy kurzus elvégzésével, vagy kreditátvitel kérésével.
 • Órarendi kód: technikai fogalom, annak jelölésére, amikor egy vagy több kurzuskód ugyana-zon oktatóval, helyen és időponttal valósul meg.
 • X-es kurzusok: a központi hirdetésű szabadon választható kurzusok kódja X-szel kezdődik (XN: nyelvi, XT: testnevelés, XA: alapképzésben, XM: mesterképzésben, XP: doktori képzésben felvehető általános művelő kurzus). Ezek felvételére külön, "SZTE" jelű időszak van a naptári megnyitásrendben, és felvenni is csak az "kurzusok keresése" opcióval lehet.
 • Kurzusfelvételi lehetőségek:
  • "Ajánlott kurzusok": Az éppen felvehető kurzuskínálat az X-es kurzusokat leszámítva. A rendszerrel ismerkedőknek ez az ajánlott.  
  • "Mintatanterv alapján": A kpr, az ajánlott szemeszter és más paraméterek alapján választhat tantárgyakat, illetve veheti fel a hozzájuk meghirdetett kurzusokat.
  • "Kurzusok keresése": Az X-es kurzusok felvételére szolgáló funkció. 
  • "Rangsoros" kurzusfelvétel: A kurzusfelvételi időszak első hetében a rendszer nem dönt a kurzusfelvételről, csak pontot számít a tanulmányi teljesítménye alapján (a meghirdetett algoritmus szerint), és jelzi, hogy várhatóan bekerül-e a kívánt kurzusra. Ennek függvényében az időszak alatt bármikor átjelentkezhet egy másikra, ahol biztosabbnak látszik a bejutás. Az időszak végén a program a legjobb pontszámúakat felveszi az általuk választott helyekre. Fontos, hogy az új hallgatókat a rendszer a mintatanterv szerint az első szemeszterre meghirdetett kötelező tárgyak esetén előnyben részesíti. 
  • "Versenyes" kurzusfelvétel: A kurzusfelvételi időszak utolsó két hetében a rangsoros kurzusfelvétel során szabadon maradt vagy utóbb hirdetett helyekre lehet jelentkezni. Ekkor annak van elsőbbsége, aki hamarabb jelentkezik. A rangsoros kurzusfelvétel során felvettek is változtathatnak, de már ők is csak a többiekkel kompetícióban. 
 • Teljességellenőrzés: A rendszer néhány ellenőrzést végez, pl. hogy az együtt felveendő kurzusok (mint előadás és gyakorlat) esetén nem hagyta-e ki az egyiket; vagy hogy van-e még olyan konfirmációs kurzusa, amelyről az oktató nem döntött. Feltétlenül futtassa legalább akkor, ha a kurzusfelvételt be szeretné fejezni.
 • Konfirmációs kurzus esetén az oktató a kurzusfelvétel során dönt arról, hogy elfogadja-e az ön jelentkezését. Az oktató döntéséig nem lehet biztos abban, hogy a kurzusra ténylegesen bejutott.

6. Automatikus bejelentkeztetés. A féléves tanulmányait akkor kezdheti meg, ha a TR önt az adott ciklusra bejelentkeztette, aktív státuszba helyezte. Az újonnan felvett hallgatóknak ehhez elsőként a beiratkozási lapjukat kell leadniuk: ezzel a státusz "bejelentkezésre vár" lesz. Az aktív státuszhoz ezen felül legalább 1 kreditnyi "szakos" (nem X-es) kurzust kell felvenni, illetve önköltséges hallgatóként az esedékes térítést (első részletet) be kell fizetni, állami ösztöndíjasként pedig a feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot aláírni.  

7. Tanulmányait az ETR-ben folyamatosan nyomon követheti: a rendszer webes üzenetekkel tájékoztatja önt a fontos eseményekről, hívja fel figyelmét a teendőkre. Az ETR-ben követheti a teljesítéseit: a jegyeit és az ennek nyomán "kizöldülő" dinamikus tantervét.

8. Segítségkérés. Tanulmányi jellegű (pl. kurzusfelvételi) problémáival a szakja szerinti TO-hoz fordulhat. Technikai jellegű kérdések esetén, pl. jelszó elvesztése, az Informatikai Szolgáltató Központ (ISZK) help deskjét keresse. A TO-k elérhetőségei az (SZTE-portálról is megközelíthető) kari weblapokon olvashatók, az ISZK help desk adatai az ETR nyitólapján elérhetők.

9. Ezt dokumentumot – amelynek a tartalma még bővül – az ETRdok-on a <https://web5.etr.u-szeged.hu/ETRdok/post/Informaciok-frissen-felvett-hallgatoknak.aspx> címen olvashatja.

PDF-változat: etr_golya_level_20150721.pdf

  __________

További tájékoztatási csatornák: 

Categories: Hallgatók | GYIK

Keywords: ,

Csatolt fájlok

Powered by BlogEngine.NET 1.4.5.7

Legfrissebb ● Recent

Címkefelhő ● Tag Cloud