A 2017. júliusi teljesítményalapú átsorolás rendje

Kérjük a hallgatókat, hogy az alábbi közlemény alapján tervezzék már az e félévi kurzusfelvételt és -teljesítést

A 2017. júliusi teljesítményalapú átsorolás rendje az SZTE-n

 

A SZTE Egyetemi Oktatási Bizottsága a vonatkozó jogszabályváltozások miatt a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) tanulmányi teljesítmény alapú átsorolásról szóló 6.9. pontját, annak a szenátus által történő módosításáig az alábbiak szerint értelmezi.

 

1. A hallgató nem folytathatja államilag finanszírozott képzésben* a tanulmányait, és költségtérítéses státuszba kell sorolni, ha az utolsó két bejelentkezett félévében nem teljesítette az ajánlott tantervében előírt éves kreditmennyiség legalább 50%-át.

A tavaszi félévben kedvezményes tanulmányi rend engedéllyel rendelkező hallgatók közül az Erasmus és más külföldi részképzésen lévő hallgatók feltételesen kerülnek átsorolásra, amennyiben a vizsgáikat később teszik le, mint az átsorolás. Az index lezárása után kérhetik visszavételüket államilag finanszírozottnak, amennyiben annak feltételei fennállnak.

 

2. A hallgató nem folytathatja állami (rész)ösztöndíjas képzésben a tanulmányait, és önköltséges státuszba kell sorolni, ha az utolsó két bejelentkezett félévében nem teljesített összesen 36 kreditet és nem érte el a kormányrendeletben meghatározott, az utolsó két aktív félévére vonatkozó halmozott (összesített) súlyozott tanulmányi átlagot. Mentesül az átsorolás alól az a hallgató, aki az utolsó két aktív félévében legalább 36 kreditet teljesített, vagy a halmozott (összesített) súlyozott tanulmányi átlaga elérte az átsorolási küszöbértéket**. A feltételes kisorolás szabályai megegyeznek az 1. pontban leírtakkal.

A teljesítésbe a kreditjóváírással szerzett kreditek nem számítanak bele.

 

Azok a hallgatók, akik a 2. pont alapján átsorolási határozatot kaptak, és a jogviszonyukat megalapozó képzésük 2015. szeptember 1-je előtt kezdődött el, fellebbezés formájában kérhetik az 1. pont szerinti szabály érvényesítését.

_______________

 

Az államilag finanszírozottá, ill. állami (rész)ösztöndíjassá való átsorolás rendje változatlan.

 

* Az államilag finanszírozott hallgatók esetén a költségtérítéses képzésre való átsorolás szabályai változatlanok.

 

** A halmozott (súlyozott) tanulmányi átlag átsorolási küszöbértékét a 87/2015. (IV. 9.) kormányrendelet (Vhr87) 10. sz. melléklete tartalmazza. A 2016/2017. tanévi átsorolás esetén az alábbi küszöbértékek veendők figyelembe (amely a következő tanévekben nőni fog).

 

Képzési terület

Súlyozott tanulmányi átlag

agrár

2,25

bölcsészettudomány

2,5

gazdaságtudományok

2,25

informatika

2,25

jogi

2,25

államtudományi

2,25

műszaki

2,25

művészet

2,5

művészetközvetítés

2,5

orvos- és egészségtudomány

2,25

pedagógusképzés

2,5

sporttudomány

2,5

társadalomtudomány

2,5

természettudomány

2,25

 

A két félévre vonatkozó halmozott (összesített) súlyozott tanulmányi átlag („KüszöbÁtlag”) számítása az alábbi (a megfelelő értékek az ETR-ben a Képzés / Szakok, képzések képernyőről olvashatók le):

KreditIndex1 : a tanulmányi rendszer által az első félévre kiszámolt kreditindex

KreditIndex2 : a tanulmányi rendszer által a második félévre kiszámolt kreditindex

TeljKredit1 : a tanulmányi rendszer szerint az első félévben teljesített kreditek száma

TeljKredit2: a tanulmányi rendszer szerint a második félévben teljesített kreditek száma

KüszöbÁtlag = [(KreditIndex1 × 30) + (KreditIndex2 × 30)] / (TeljKredit1 + TeljKredit2) ; két tizedes jegyre kerekítve

 

További információk az ETRdok-on: https://web5.etr.u-szeged.hu/ETRdok/post/2016/11/22/Atsorolas-(hallgatoi-tajekoztato).aspx

 

Racskó Tamás

oktatási igazgató helyettese

2017. február 15.

Bezár